Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Bouw

Categorieën

Menu minimaliseren Menu maximaliseren

Menu minimaliseren Menu maximaliserenHome BouwDiensten met betrekking tot materialenVerordening voor bouwproducten - CE-markering

Gerelateerde links

Verordening voor bouwproducten - CE-markering

Met de CE-markeringsdiensten van SGS weet u zeker dat u aan de bepalingen van de Europese Verordening bouwproducten (305/2011) voldoet.

Alle bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) moeten voldoen aan de Europese Verordening bouwproducten (CPR - Construction Products Regulation), ook wel bekend als de bouwproductenverordening. Volgens deze wet moeten alle in Europa verhandelde of verkochte producten zijn voorzien van een CE-markering, wanneer er een geharmoniseerde norm voor het betreffende product bestaat. Een CE-markering geeft aan dat een product aan de verordening voldoet. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat een product ook daadwerkelijk geschikt is voor alle eindtoepassingen, maar wel dat het product in overeenstemming is met de door de fabrikant geformuleerde Prestatieverklaring (DoP - Declaration of Performance).

Bouwproducten met een CE-markering mogen binnen de EER worden verhandeld. De lidstaten mogen dit niet verhinderen of aanvullende voorwaarden stellen.

Wat betekent deze nieuwe Europese Verordening bouwproducten nu voor de importeur, distributeur en fabrikant?

De fabrikant van een product dat een CE-markering vereist, moet er garant voor staan dat het product aan alle voorwaarden voldoet. De fabrikant moet alle bewijzen hiertoe correct kunnen voorleggen. Hieronder valt onder meer het aanbrengen van de CE-markering op het product en het distribueren van de prestatieverklaring.

Importeurs en distributeurs dienen ervoor te zorgen dat bouwproducten, waar vereist, de CE-markering dragen en vergezeld gaan van de juiste documentatie, instructies en veiligheidsinformatie. Distributeurs moeten eveneens kunnen garanderen dat de fabrikant en de importeur aan alle verplichtingen volgens de Verordening bouwproducten hebben voldaan. Het verwerven van de CE-markering kan een complex proces met zich meebrengen.

Naleving van de Verordening bouwproducten en verplichte documentatie

SGS is een erkende instantie die keuringen conform de bouwproductenverordening mag uitvoeren. Onze dienstverlening op het vlak van CE-markering gaat van begeleiding over analyses tot conformiteitsbeoordelingen, en garandeert dat uw producten aan alle voowaarden voldoen. Wij bereiden onze klanten voor opdat zij kwalificeren voor een CE-markering volgens de huidige Europese Verordening bouwproducten.

Onze erkende dienstverleningen bestrijken een breed scala van geharmoniseerde Europese normen. We kunnen het volgende voor u doen:

 • Nagaan welke geharmoniseerde Europese normen op uw bouwproducten van toepassing zijn
 • Het productieproces in uw fabriek laten certificeren
 • Als erkend testlaboratorium kunnen wij initiële typetesten voor een select aantal producten verzorgen

FPC (Factory Production Control) certificering

Een belangrijk document voor veel CE-gemarkeerde producten is het zogeheten FPC-certificaat (voor een in de fabriek uitgevoerde productiecontrole). SGS kan een FPC-certificering verzorgen. Deze certificering garandeert kwaliteitscontroles op procedures en inspecties van een product. Na een succesvolle audit door een erkende instantie, ontvangt de fabrikant een FPC-certificaat. Dit document toont aan dat de fabrikant de Europese norm voor de betreffende procedures en inspecties naleeft.

Binnen de Verordening bouwproducten worden vier verschillende controleniveaus voor de CE-markering onderscheiden. Het controleniveau wordt per norm aangegeven. Een FPC-certificaat is alleen vereist voor de twee hoogste niveaus. In veel normen wordt één controleniveau voorgeschreven. In weer een andere groep normen kan het niveau door de fabrikant worden gekozen, of is het niveau afhankelijk van het specifieke gebruik.

SGS is een erkende instantie met de bevoegdheid om FPC-audits uit te voeren. We helpen u eveneens bij het bepalen van het geldende controleniveau, en kunnen u informeren over prestaties en/of het gewenste FPC-certificaat.

Waarom kiezen voor de CE-markeringsdiensten van SGS?

Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering hebben wij een ongeëvenaarde expertise in de bouwsector. Als erkende instantie hebben we de nodige kennis en bevoegdheden om u bij te staan tijdens het gehele of gedeeltelijke CE-markeringstraject. Zo kunnen we u helpen bij het certificeren van uw product of het productieproces in uw fabriek. We kunnen alle daarvoor noodzakelijke laboratoriumtests verzorgen, en dit conform de eisen van de Verordening bouwproducten.

Contacteer ons vandaag nog om te bekijken hoe we samen kwaliteit en efficiëntie naar een hoger niveau kunnen tillen.

Stuur ons een e-mail
FPC-certificeringOnderdeel van CE-markeringLeaflet FPC-certificeringInformatie over FPC-certificering als onderdeel van CE-markering. ...
SGS artikelCE-markering staal en aluminiumArtikel uit SGS INTRON bulletin 18 - CE-markering voor staal- en aluminiumbouwproductenOnder de bouwproductenverordening hoort ook EN 1090-1:2009. In deze norm zijn de eisen voor de CE-markering van de stalen onderdelen beschreven. ...

Contact

SGS INTRON

 • Dr. Nolenslaan 126
  Sittard, 6136 GV
  Nederland
 • t   +31 88 214 52 04
 • f   +31 88 214 46 09
 • e   Stuur ons een e-mail

e-abonnementen

Registreer u voor SGS-publicaties en newsletters uit uw regio en van over de hele wereld.
BLIJF OP DE HOOGTE.MELD U AAN

Vestigingen

Zoek de wereldwijde vestigingen en laboratoria van SGS op met behulp van onze vestigingslocatorkaart.Netherlands map
Vestigingen En Locaties

Nieuws