Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SGS INTRON Certificatie als een van de eerste organisaties aangewezen als certificerende instelling voor BRL SIKB 4000 – Archeologie. Deze aanwijzing resulteert uit de nieuwe Erfgoedwet.  Enkel via aangewezen instellingen als SGS INTRON Certificatie kunnen archeologische organisaties een BRL 4000-certificaat verkrijgen. Archeologische organisaties dienen vanaf 1 juli 2017 in het bezit te zijn van de benodigde certificatie.

Voor meer informatie over certificering voor archeologisch onderzoek, neem contact op met Erik Hoven via erik.hoven@sgs.com of 088 - 214 51 33.