KSP Archeologie uit Duiven heeft als eerste archeologische instelling via SGS INTRON aangetoond te voldoen aan de eisen van BRL SIKB 4000 Archeologie.

Uit handen van business unit manager Jan-Willem Groot ontvingen Erik Schorn en Susanne Koeman het desbetreffende certificaat. Hiermee tonen ze aan te beschikken over de hoogste kwaliteit voor archeologisch onderzoek en voldoen ze aan de verplichting tot certificatie voortkomend uit de Erfgoedwet. Het certificaat is vier jaar geldig.

Archeologische instellingen zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht om over certificatie te beschikken om archeologische opgravingen te mogen verrichten. Dit komt voort uit de Erfgoedwet die sinds 1 juli 2016 van kracht is. Hiermee komt de opgravingsvergunning te vervallen.

Voor meer informatie, neem contact op met Erik Hoven via erik.hoven@sgs.com of via 088 - 214 51 31.