Op 12 april ontvingen vijf bedrijven gelijktijdig de eerste wereldwijd geaccepteerde CSC-certificaten voor de verantwoorde productie van beton. Bedrijfsleider Brand Jan van den Bosch van Bosch Beton ontving het certificaat uit handen van SGS INTRON Certificatie directeur Ron Leppers. Met het certificaat toont Bosch Beton aan te voldoen aan de laatste normen voor duurzaam beton. De overhandiging vond plaats tijdens het evenement Building Holland.

Het recent gelanceerde CSC-certificaat is het eerste wereldwijde keurmerk waarmee producenten van beton, cement of toeslagmaterialen aantonen dat hun productiemethode duurzaam is. Het certificatiesysteem is opgesteld door het Concrete Sustainability Council (CSC) en draagt bij aan de transparantie in duurzaamheid voor de beton – en cementsector.

SGS INTRON Certificatie is erkend als certificatie-instelling voor het CSC-keurmerk en kan producenten van beton, cement of toeslagmaterialen voorzien in certificatie na beoordeling van de gehanteerde richtlijnen.

Voor meer informatie over CSC-certificatie neemt u contact op met Erik Hoven via 088 – 214 5133 of erik.hoven@sgs.com.