Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Deze training is bedoeld om u de benodigde vaardigheden en kennis bij te brengen voor het uitvoeren van audits op kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) overeenkomstig de vereisten van ISO 9001:2008.

In de grondbeginselen van ISO 9001:2008 wordt een expliciet managementsysteem vastgelegd waarmee u audits op systemen voor een QMS kunt doen, ze kunt onderzoeken en voortdurend verbeteren.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • De doelstelling van een kwaliteitsmanagementsysteem beschrijven en de acht principes van kwaliteitsmanagement uitleggen
  • Het oogmerk, de inhoud en de onderlinge samenhang van de groep normen onder ISO 9000 verklaren
  • De eisen van ISO 9001:2008 interpreteren binnen het kader van een audit
  • Een audit plannen en uitvoeren en er verslag over uitbrengen op een manier die waardevol voor de organisatie is
  • Voldoen aan de trainingsvereisten voor registratie als QMS Auditor of Lead Auditor bij het IRCA

Deze training wordt gecertificeerd door het International Register of Certified Auditors (IRCA). A17038).

Neem nu contact op met uw SGS-deskundige voor meer informatie over onze ISO 9001:2008-training tot lead auditor.