Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS-laboratoria verlenen een breed scala aan analysediensten t.b.v. de meststoffensector.

We verlenen nauwkeurige, kosteneffectieve meststoffentestdiensten conform internationale normen, die u een voorsprong geven op de concurrentie. SGS biedt een uitgebreid pakket analytische testprocedures die in alle behoeften voorzien, van de meststoffenproductie tot aan de eindgebruiker toe.

De SGS-laboratoria kunnen wereldwijd testen op meststofnutriënten, met inbegrip van stikstof, fosfaten en potassium. Onze professionele laboratoriummedewerkers passen de nieuwste instrumenttechnologie toe, maar ook klassieke natte chemiemethoden. Onze laboratoria beschikken over de nodige vaardigheden wat betreft meststoffenanalyse zoals:

 • kwalitatieve en kwantitatieve analyse.  
 • elementaire analyse, grote en sporen  
 • chemische en fysische analyse.

SGS kan deze analyses toepassen op vele verschillende meststoffen en aanverwante artikelen.

 • voeder
 • vloeibare mest
 • fosfaatmest
 • fosfaatsteen  
 • UAN-oplossing  
 • Kalium  
 • Ureum
 • Ammoniak  
 • Ammoniumnitraat 
 • Ammoniumsulfaat  
 • Ammoniumsulfaat

SGS past een intensief programma toe voor de continue kwaliteitsbewaking van al zijn laboratoria. De laboratoriumanalyses van SGS worden uitgevoerd conform de voorschriften van: Association of Fertilizer & Phosphate Chemists (AFPC), Association of Analytical Chemists (AOAC), The Fertilizer Institute (TFI), ISO, CEN en/of andere internationale of nationale methoden, zoals vastgelegd in uw eigen bedrijfsrichtlijnen. Tientallen laboratoria voeren certificeringen en/of accreditaties uit die internationaal en door de bedrijfstak worden erkend. Het toepassingsgebied verschilt van laboratorium tot laboratorium. Daardoor kunnen we een complete, accurate en snelle meststoffenanalyse leveren.