Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De unieke SGS-laboratoria verlenen een breed scala aan analysediensten t.b.v. de meststoffensector.

We verlenen nauwkeurige, kosteneffectieve analysediensten volgens internationale normen die helpen om uw risico's te beperken. SGS biedt een uitgebreid pakket analytische testprocedures die in alle behoeften voorzien, van de meststoffenproductie tot aan de eindgebruiker toe.

SGS verricht de volgende tests voor vloeibare meststoffen:

  • ammoniumstikstofanalyse
  • galoryl
  • ijzeranalyse
  • nitraatstikstofanalyse
  • nitraat van ureumanalyse
  • pH-analyse (ISE06T)
  • soortelijk gewicht
  • TSS (Total Suspended Solids = totaal zwevende deeltjes)
  • totale stikstofanalyse
  • in water oplosbare calcium

De wereldwijd geaccrediteerde SGS-laboratoria passen de nieuwste instrumentenmethodes toe, maar ook klassieke natte scheikundemethoden, om u te voorzien van complete kwalitatieve en kwantitatieve analyses. De unieke middelen van onze wereldwijde laboratoria omvatten bijv. elementaire analyse van deeltjes en sporen evenals complete fysische analyses. SGS past een intensief programma toe voor de continue kwaliteitsbewaking van al zijn laboratoria. Tientallen laboratoria voeren certificeringen en/of accreditaties uit die internationaal en door de industrie worden erkend. Het toepassingsgebied verschilt van laboratorium tot laboratorium.