Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Oezbekistan maakt gebruik van pre-shipment inspecties (PSI) ter vereenvoudiging van internationale handel en, tegelijkertijd, ter bescherming van consumentengezondheid en -veiligheid, vermindering van de invoer van illegale/vervalste producten en bescherming van inkomsten uit invoerrechten.

SGS heeft meer dan 40 jaar ervaring in ruim 40 landen wat betreft de invoering van PSI-programma's. Voor Oezbekistan voeren we zowel PSI's als waardebepalingen voor invoer- en vracht voor bepaalde handelstransacties uit. De bedoeling van het PSI-mandaat is ervoor te zorgen dat kwaliteit, kwantiteit, geschiktheid, waardebepalingen voor de douane en prijslijsten voor de in te voeren goederen aanwezig zijn.

Voor waardebepalingen van externe handelstransacties nemen we contact op met de exporteur en/of de leverancier, zoals aangegeven door de importeur in Oezbekistan, om documentatie en ondersteunende informatie te verkrijgen over de waarde van de transacties. Alle door SGS vergaarde informatie wordt alleen gebruikt door de nationale bank voor buitenlandse economische activiteiten van de Republiek Oezbekistan en is strikt vertrouwelijk. Onze waardebepaling van de transacties wordt uitgevoerd op basis van objectieve en niet-discriminatoire procedures en criteria.

Onze innovatieve aanpak en het gebruik van up-to-date technologie zorgt voor betere kosteneffectiviteit en hogere inkomsten dan ooit te voren. Meer informatie over de voordelen die onze dienstverlening voor PSI voor Oezbekistan kan leveren voor uw bedrijf?