Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt een groot aantal veldonderzoeken gericht op de bioveiligheid van genetisch gemodificeerde (GG) producten om de veiligheid van nieuwe GG-kenmerken te garanderen.

Voor nieuwe GG-kenmerken moeten uitvoerige veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Sommige van deze onderzoeken vinden regelmatig plaats, en weer andere zijn specifiek toegespitst op de nieuwe modificatie en kwaliteit van het kenmerk. De GLP-richtlijnen (Good Laboratory Practice) geven aan op welke manier het onderzoek voor uw GG-kenmerk moet worden uitgevoerd. Nauwkeurigheid qua planning, uitvoering, productbeheer en -documentatie staat hierbij altijd centraal. 

Onze veldonderzoeken voor de bioveiligheid van GG-producten worden uitgevoerd volgens geaccrediteerde en gestandaardiseerde procedures. Om iedere vorm van vertekening tegen te gaan maken we gebruik van een betrouwbaar documentatiesysteem, een conformiteitsprogramma, ervaren en goed opgeleid personeel, en ultramoderne apparatuur.

Een uitgebreide reeks veldonderzoeken voor de bioveiligheid van GG-producten

Via één enkel contract profiteert u van een aantal internationaal georiënteerde diensten, waaronder:

  • Testen op agronomische gelijkwaardigheid
  • Testen op gelijkwaardigheid qua voedingswaarden
  • Testen van niet-doelwit organismen
  • Voorbereiding van referentiemateriaal voor veevoer
  • Milieueffectrapportages
  • Accumulatie in de bodem
  • Dissipatie in de bodem

Betrouwbaar veldonderzoek voor de bioveiligheid van GG-producten door een leverancier van wereldklasse

SGS heeft jarenlange ervaring in het plannen en coördineren van veldonderzoek voor de bioveiligheid van GG-producten. Onze veldonderzoeken hebben betrekking op agronomische gelijkwaardigheid en gelijkwaardigheid qua voedingswaarden, milieueffectrapportages, en de analyse van insecten als niet-doelwit organismen op verschillende locaties en onder verschillende klimatologische omstandigheden. Onze faciliteiten voldoen aan de industriespecifieke vereisten voor kwaliteitsbeheersystemen voor het uitvoeren van wettelijke bioveiligheidonderzoeken voor lokale, internationale en wereldwijde projecten.

Neem vandaag nog contact met ons op om de door u gewenste veldonderzoeken voor bioveiligheid te bespreken.