Veiligheidsladder | Safety Culture Ladder

limlachende bouwvakker die een veiligheidsbril en veiligheidshelm draagt

NIEUWE NAAM EN PRODUCTEN

De Veiligheidsladder is begonnen als Nederlands schema. Nadat het schema in beheer is gekomen bij het NEN heeft het een internationaal karakter gekregen. Daarom hebben we het tegenwoordig over de Safety Culture Ladder (SCL). Per 2020 heeft het NEN nieuwe producten en productnamen geïntroduceerd voor Safety Culture Ladder.

Neem vandaag nog contact met ons op.

Waarom Zijn De Nieuwe Safety Culture Ladder Producten Ontwikkeld?

Om veiligheidsbewustzijn te certificeren is bij de aanvang één product ontwikkeld, de Veiligheidsladder. Bij deze certificering moet elk jaar een volledige (100%) audit uitgevoerd worden. Omdat dit voor diverse partijen een grote eerste stap is, zijn er afgeleide varianten ontstaan. Zo is TenneT in 2016 een pilot gestart, met afgeleide varianten voor haar toeleveranciers. Op een later moment is ook binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCViB) afgesproken om deze afgeleide producten te gebruiken. Recentelijk heeft de Commissie van Deskundigen en het NEN besloten deze producten uit het pilotverband te halen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

Welke producten zijn er beschikbaar?

Op dit moment zijn de onderstaande vier producten beschikbaar:

 • Safety Culture Ladder Original; hierbij wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd. Mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, heeft de organisatie recht op een SCL Original certificaat. De behaalde veiligheidstrede staat hierop vermeld.
 • Safety Culture Ladder; hierbij wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd. In jaar 2 en jaar 3 volgt een opvolgingsbezoek of wel een vervolgaudit van 40%. Mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten heeft de organisatie recht op een SCL certificaat. De behaalde veiligheidstrede staat hierop vermeld.
 • Safety Culture Ladder Light; hierbij start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. Deze optie geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.
 • Approved Self Assessment; dit is een zelfevaluatie die door de organisatie zelf uitgevoerd wordt. SGS controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. Hier wordt geen statement afgegeven en zodoende is er ook geen ‘trede indicatie’.

  Waarom kiezen voor SCL-producten?

  Iedereen in de organisatie krijgt op een bepaalde manier te maken met veiligheid. Door het creëren van bewustwording bij uw medewerkers kunnen onveilige situaties beter gesignaleerd worden. Als medewerkers een melding maken van een onveilige situatie is het aan de organisatie om ervoor te zorgen dat er een goede opvolging gegeven wordt aan deze meldingen.

  Het motto van de Safety Culture Ladder ‘Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten’ geeft duidelijk aan dat veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en het heeft te maken met houding, gedrag en cultuur.

  Waarvoor is er meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn?

  Veiligheid en gezondheid tijdens het werken staat of valt met de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Echter dragen de medewerkers ook verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben. De Safety Culture Ladder producten kunnen uw organisatie hierbij helpen.

  Wat zijn de voordelen van veiligheidsbewustzijn?

  • Uw organisatie toont haar betrokkenheid bij veiligheid.
  • Uw organisatie geeft zekerheid naar klanten en werknemers ten aanzien van veiligheid.
  • Uw organisatie draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
  • Uw medewerkers zijn op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die samenhangen met hun werkzaamheden.
  • Uw medewerkers nemen bewust de nodige beheersmaatregelen ter minimalisering van veiligheidsrisico’s.

  Hoe vergroot u de kennis in de organisatie?

  Veiligheidsbewustzijn begint bij uw medewerkers. Met behulp van onze trainingen, verhogen wij graag het bewustzijn bij uw medewerkers. We hebben diverse veiligheidstrainingen beschikbaar die uw medewerkers meer kennis geven over veiligheidsrisico’s en helpen bij het voorkomen van eventuele risico’s.

  Waarom kiest u voor SGS?

  SGS kan uw organisatie op diverse manieren ondersteunen bij uw veiligheidsvraagstukken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw veiligheid zeker te stellen binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de diverse opties met u.

  Neem voor meer informatie contact op