Creëer Veiligheids-bewustzijn Met De Veiligheidsladder

limlachende bouwvakker die een veiligheidsbril en veiligheidshelm draagt

Verbeter de houding, gedrag en cultuur ten aanzien van veiligheid binnen uw organisatie

Veiligheid en gezondheid tijdens het werken staat of valt met de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Echter dragen de medewerkers ook verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben. De Veiligheidsladder (VHL) kan uw organisatie hierbij helpen.

Neem vandaag nog contact met ons op.

VHL-Certificering

Iedereen in de organisatie krijgt op een bepaalde manier te maken met veiligheid. Door het creëren van bewustwording bij uw medewerkers kunnen onveilige situaties beter gesignaleerd worden. Als medewerkers een melding maken van een onveilige situatie is het aan de organisatie om ervoor te zorgen dat er een goede opvolging gegeven wordt aan deze meldingen.

Veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en heeft te maken met houding, gedrag en cultuur.

Veiligheid Doe Je Met Z’n Allen, In De Hele Keten

De Veiligheidsladder biedt een raamwerk voor bewust veilig werken aan alle partijen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Doordat aangespoord wordt tot het bewust veilig handelen zorgt het voor meer veiligheidsbewustzijn. Hiermee kan een organisatie het aantal onveilige situaties terugdringen met minder incidenten (zoals verzuim en schades) tot gevolg.

Op basis van de verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen wordt een score gegeven aan de organisatie. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria. Hoe hoger de score, hoe hoger de organisatie komt op de Veiligheidsladder. Veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag worden verdeeld over vijf laddertreden.

Voordelen Van Veiligheidsbewustzijn

  • U toont uw betrokkenheid bij veiligheid.
  • U geeft zekerheid naar klanten en werknemers ten aanzien van veiligheid.
  • U draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Onstaan Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail. Sinds 1 juli 2016 is het schema in beheer genomen door NEN, als internationaal erkend schemabeheerder. Met de overdracht naar NEN is ruimte gekomen om te verbreden naar andere sectoren en organisaties binnen en buiten Nederland.

Het uitgangspunt is om organisaties en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de uitwerking/toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de sector respectievelijk het type organisatie dat beoordeeld wordt.

Alternatieven Om Veiligheid Te Waarborgen

Naast de Veiligheidsladder bieden wij ook VCA- en ISO 45001-certificering aan. Bekijk hier de verschillende veiligheidsnormen.

SGS Academy - Veiligheidstrainingen

De grootste troef die een organisatie heeft zijn haar werknemers. Bij het creëren van een succesvolle en dynamische organisatie dient het potentieel van uw werknemers volledig te worden benut. Om dit te bereiken moeten werknemers de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen door middel van trainingen. Op die manier wordt persoonlijke en professionele ontwikkeling continue bevordert.

Wij gebruiken diverse methodieken voor het verzorgen van onze trainingen. Door deze diversiteit kunnen we de trainingsresultaten voor uw organisatie en werknemers optimaliseren.

SGS biedt een verscheidenheid aan trainingen omtrent veiligheid en gezondheid op de werkvloer, bekijk online de mogelijkheden.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw veiligheid zeker te stellen in uw organisatie? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden.