ISO/IEC 27001 - Oplossingen Voor Informatie-beveiliging

Toon de betrokkenheid van uw organisatie bij informatiebeveiliging met ISO/IEC 27001 certificering

Veel organisaties zijn zich onvoldoende bewust van het belang van informatiebeveiliging. De gevolgen zijn echter groot als er door een hack of een datalek persoonsgegevens in de verkeerde handen terecht komen. Informatiebeveiliging en privacywetgeving worden vaak in één adem genoemd. Toch gaat informatiebeveiliging niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens. Informatie- beveiliging gaat over het beschermen van alle informatie die een belangrijke waarde vertegenwoordigd voor uw organisatie. Lees meer over de mogelijkheden bij SGS voor ISO 27001.

Neem vandaag nog contact met ons op

ISO/IEC 27001 Certificering

ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems (ISMS) is een beheersysteem voor het beveiligen van data binnen uw organisatie. Doordat u risico’s in kaart brengt en controlemaatregelen implementeert kunt u de kans op incidenten verminderen.

Tevens maakt u met ISO/IEC 27001 certificering aantoonbaar dat uw organisatie op een verantwoordelijke manier omgaat met informatie. Dit geeft geruststelling aan interne en externe partijen dat uw organisatie goed omgaat met hun data.

Voordelen ISO/IEC 27001

  • U toont aan dat informatiebeveiliging, op alle niveaus, binnen uw organisatie belangrijk wordt gevonden.
  • U geeft zekerheid naar klanten en werknemers dat u veilig omgaat met hun (privé)gegevens.
  • U draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
  • U brengt risico’s in kaart en implementeert controlemaatregelen om deze risico’s te beheren of uit te bannen.
  • U beschermt zich met ISO/IEC 27001 tegen externe bedreigingen en minimaliseert de impact.

SGS Academy Trainingen

Normkennistraining ISO/IEC 27001

We bieden een 1-daagse training aan waarin deelnemers kennis op doen over de ISO/IEC 27001-norm. Door middel van verschillende workshops wordt de theorie vertaald naar de praktijk van de deelnemers. Meer info >

Op maat - bedrijfsspecieke trainingen

De behoeften van uw organisatie kunnen net zo persoonlijk zijn als de leereisen van een werknemer. De SGS Academy kan samen met u trainingen op maat ontwikkelen die passen bij de wensen van uw organisatie en haar medewerkers. Meer info >

Neem contact op voor meer informatie over onze trainingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen zich te houden aan de wettelijke eisen rondom informatiebeveiliging. De AVG stelt vast hoe uw organisatie om dient te gaan met persoonlijke informatie. Zo dient uw organisatie:

  • Bij te houden welke informatie verwerkt wordt. Daarbij dient u ook aan te geven met welk doel dit gebeurt.
  • Na te denken over het nut van de informatie. Stelregel: Vraag niet meer dan noodzakelijk is.
  • Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is.
  • Eventuele veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.
  • Aan te kunnen tonen dat u acties onderneemt om risico’s te beperken.

Om u te helpen bij het AVG-vraagstuk hebben wij een online tool ontwikkeld. Bekijk de mogelijkheden van de GDPR online tool.

Neem contact met ons op om

Wilt u meer weten over onze ISO/IEC 27001 oplossingen. Neem dan contact met ons op.