Lasonderzoek, lasbeoordelingen en lasinspecties

Verkrijg door lasonderzoek snel de juiste data over de eigenschappen van proeflassen, zodat u certificaten kunt verstrekken voor lasserskwalificaties en lasmethodekwalificaties.

Als aannemer of lasopleider wilt u zo snel mogelijk lascertificaten kunnen verstrekken, waardoor personeel aan het werk kan op basis van de juiste laskwalificatie/welder performance qualification (LK) of lasmethodekwalificatie (LMK). Hiervoor dienen proeflassen kwalitatief op orde te zijn en dient een onafhankelijke instantie deze te beoordelen. In deze Engelstalige wereld kennen veel mensen deze service ook als een welder performance qualification (WPQ) met een bijbehorende welding performance qualification record (WPQR). 

SGS heeft als onafhankelijke organisatie alle benodigdheden onder één dak voor het testen en beoordelen van de kwaliteit van proeflassen middels niet-destructief en destructief onderzoek. Zo kunnen wij u volledig ontzorgen. Wij beschikken over de kennis van alle geldende normen en leveren snel de benodigde data over de eigenschappen van de lassen.

Niet-destructief & destructief onderzoek

Wij voorzien in niet-destructief en destructief lasonderzoek voor het verkrijgen van data over de materiaaleigenschappen van proeflassen. Bij het beoordelen van proeflassen maken wij gebruik van diverse technieken.

Niet-destructief onderzoek (NDO)

 • Visueel onderzoek
 • Radiografisch onderzoek
 • Ultrasoon onderzoek
 • Magnetisch onderzoek
 • Penetrant onderzoek

Destructief onderzoek (DO)

 • Trekproef
 • Charpy Impact/ Kerfslag
 • Breekproef
 • Macroscopisch
 • Buigproef
 • Hardheidsmeting

Kennis van normen

NEN-EN-ISO 15613:2004

Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen –
Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie

NEN-EN-ISO 15614

Beschrijving en goedkeuring van lasmethoden voor metalen

NEN-EN-ISO 9606-1:2017

Kwalificatiebeproevingen van lassers

ASME BPVC IX-2017

Welding, Brazing & Fuzing Qualifications

AWS D.1.1.

Structural Welding - Steel

AWD D.1.6.

Structural Welding Code – Stainless Steel

E en P Opleiding en Advies

"SGS is een zeer betrouwbare partij waarop wij kunnen vertrouwen. Door een duidelijke en prettige communicatie is er een fijn samenwerken ontstaan. SGS werkt snel en nauwkeurig, bij problemen vinden we samen een oplossing zonder dat hier additionele kosten voor gerekend worden."

SGS Antwerpen NDT

"Ze hanteren een vlotte communicatie en leveren snel reacties. Spelen goed in op de noden en de urgentie van sommige dossiers. Houden zich aan afgesproken termijnen en zijn correct en nauwkeurig in hun rapportage."

Waarom kiezen voor SGS?

Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering leveren wij snel onafhankelijke, praktische en betrouwbare resultaten, zodat u over de benodigde gegevens beschikt om lascertificaten uit te geven. Als one-stop-shop voor niet-destructief en destructief onderzoek gaan wij voor u aan de slag.

Verstuur uw aanvraag

Neem nog vandaag contact op via het aanvraagformulier, zodat u snel certificaten voor lassen uit kunt geven.

Verstuur uw aanvraag