Magnetisch onderzoek

Man Spray Painting Water Pipe

Magnetisch Onderzoek (MT) detecteert verstoringen en scheurtjes aan de oppervlakte van ferromagnetisch materiaal (ijzer en staal).

Van bouwlocaties, pijpleidingen en raffinaderijen tot scheepswerven en kerncentrales, u moet de betrouwbaarheid van uw processen en apparatuur controleren en streeft ernaar verbeteringen aan te brengen. Niet-destructief onderzoek (NDO) biedt u een betrouwbaar inzicht in uw productiemiddelen. Dit kan zowel via een volledig onderzoek of steekproefsgewijs. Met onze uitgebreide reeks NDO-methoden: 

 • Heeft u toezicht op de integriteit van uw productiemiddelen aan de hand van niet-destructief oppervlakte of niet destructief inwendige methoden;
 • Detecteren wij defecten en onregelmatigheden voordat ze leiden tot ernstige schade of niet meer voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • Bespaart u tijd en geld door snel en effectief onderzoek van uw productiemiddelen en apparatuur tijdens iedere fase van de levensduur;
 • Heeft u veiligere en betrouwbaardere werking van uw faciliteiten.

Ik ontvang graag meer informatie, neem contact met mij op.

Waarom magnetisch onderzoek?

U zet Magnetisch onderzoek in om verstoringen en scheurtjes aan de oppervlakte van ferromagnetisch materiaal (ijzer en staal) te detecteren. Magnetisch onderzoek is alleen toepasbaar op ferromagnetisch materiaal. Met behulp van een Yoke wordt een magneetveld gecreëerd. Indicaties worden opgespoord als dit magneetveld verstoord wordt.

Toepassingsgebieden

Magnetisch Onderzoek wordt wereldwijd toegepast. Daarom wordt deze onderzoeksmethode vaak genoemd bij zijn Engelse naam: Magnetic Particle Inspection (MPI). 

Magnetisch onderzoek wordt in de praktijk onder meer gebruikt voor het onderzoek van:

 • smeedstukken (bijvoorbeeld drukassen);
 • voorbewerkte laskanten, het controleren van lasbevels, met name als er is voorverwarmd;
 • lassen (bijvoorbeeld de voet van hoeklassen);
 • constructies tijdens periodieke inspectie op (vermoeiings)- scheuren;

Voordelen en nadelen van magnetisch onderzoek

Voordelen

 • Eenvoudige en snelle onderzoeksmethode
 • Hoge gevoeligheidsgraad voor haarscheuren door vermoeiing
 • 100% oppervlakteonderzoek
 • Defecten zijn visueel waarneembaar

Nadelen

 • Het onderzoek kan alleen op ferromagnetisch materiaal worden toegepast
 • Na onderzoek wordt het materiaal gedemagnetiseerd, waardoor de magnetische waarde van het materiaal te hoog kan worden. Dit kan in sommige gevallen nadelige zijn op een volgende bewerking.
 • Alleen bereikbare/tastbare plaatsen kunnen onderzocht worden.
 • Verf- en vetresten dienen verwijderd te worden van het materiaal.

Lasonderzoek

Lassen

Magnetisch onderzoek wordt op diverse toepassingsgebieden gebruikt. Magnetisch onderzoek detecteert fouten aan het oppervlak, zoals haarscheurtjes. De interpretatie en analyse van magnetisch onderzoek bezorgt snel en duidelijk inzicht in de staat van meerdere soorten lassen.

Laskanten

Lassen worden vaak onderzocht door middel van magnetisch onderzoek. Twee voorwerpen worden voor het lassen voorbewerkt, zodat de stukken zo goed mogelijk aan elkaar gelast kunnen worden. Deze twee delen van een las, laskanten, worden aan beide kanten onder een hoek geslepen. Het slijpen van de laskanten kan zorgen voor haarscheurtjes aan het oppervlakte. Daarom onderzoeken wij de voorbewerkte laskanten voordat het lasproces wordt voortgezet.

Hoeklassen

Door temperatuurverschillen en bewerkingsprocessen in het lasproces kunnen er door diverse spanningen in het materiaal, haarscheurtjes ontstaan. Op deze constructiefouten wordt na het lassen, bijvoorbeeld bij de voet van hoeklassen, onderzocht.

FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen magnetisch en penetrant onderzoek?

Voor magnetisch onderzoek dient het materiaal ferromagnetisch te zijn. In andere woorden, het moet mogelijk zijn om in het materiaal een magneetveld te creëren. Penetrant onderzoek kan worden toegepast op non-ferromagnetisch materiaal of plaatsen die het onmogelijk maken om een magneetveld te creëren.

Dient er een stroomvoorziening verzorgd te worden voor magnetisch onderzoek?

Nee, SGS beschikt over apparatuur op eigen stroomvoorziening. Het magneetveld wordt gemaakt door een handzame yoke. Deze wordt aangevoerd door een bijbehorende accu.

Welke type magnetisch onderzoek kan SGS verzorgen?

Wij kunnen magnetisch onderzoek verzorgen met zowel droge als natte hulpchemicaliën. Met de droge methode brengen wij ferromagnetisch poeder op het werkstuk. Bij de natte methode wordt het werkstuk ingespoten of ondergedompeld met ferromagnetisch inkt. De poeders en testinkten zijn verkrijgbaar in de traditionele zwart-wit combinatie of deeltjes omgeven door een fluorescerende laag. De keuze is op basis van uw aanvraag.