Niet-destructief onderzoek van SGS

Zorg voor een veilige en efficiënte werking van uw apparatuur en middelen, detecteer defecten nog voor ze tot ernstige schade leiden en zorg dat u conform internationale normen werkt.

Waarom NDO

Van bouwlocaties, pijpleidingen en raffinaderijen tot scheepswerven en kerncentrales, u moet de betrouwbaarheid van uw processen en apparatuur controleren en streeft ernaar verbeteringen aan te brengen. Niet-destructief onderzoek (NDO) biedt u een betrouwbaar inzicht in uw productiemiddelen. Dit kan zowel via een volledig onderzoek of steekproefsgewijs. Met onze uitgebreide reeks NDO-methoden kunt u:

  • Toezicht houden op de integriteit van uw productiemiddelen aan de hand van niet destructief oppervlakte of niet destructief inwendige methoden;
  • Defecten en onregelmatigheden detecteren voordat ze leiden tot ernstige schade of niet meer voldoen aan de wet- en regelgeving;
  • Tijd en geld besparen via snel en effectief onderzoek van uw productiemiddelen en apparatuur tijdens iedere fase van de levensduur – van fabricage tot gebruik op locatie;
  • Zorgen voor veilige en betrouwbare werking van uw faciliteiten.

Neem contact op voor meer informatie.

NDO-methoden

Er zijn diverse NDO-methoden mogelijk. Afhankelijk van uw vraagstuk adviseren we u welke methodiek uw onderzoeksvraag het beste beantwoord. We zetten de belangrijkste technieken graag even voor u op een rij.

Radiografisch onderzoek

Radiografisch onderzoek wordt vaak ingezet om lasnaden te controleren. Radiografisch onderzoek is een NDO-methode waarbij ioniserende straling wordt gebruikt. Het materiaal wordt doorstraald met röntgen- of gammastraling. De straling wordt geprojecteerd op een film, waardoor een inwendig visueel beeld ontstaat van het doorstraalde materiaal. Met radiografisch onderzoek vinden we zowel inwendige als oppervlakte indicaties.

Ultrasoon onderzoek

Ultrasoon onderzoek kan worden ingezet om wanddiktes te bepalen, scheurtjes die ontstaan door metaalvermoeidheid te detecteren of fouten te detecteren in gegoten materiaal. Bij ultrasoon onderzoek wordt er gebruik gemaakt van geluidsgolven met een hoge frequentie. Er worden trillingen via een zender door het materiaal gezonden. De zender wordt recht op het materiaal gezet, welke gelijktijdig fungeert als ontvanger. Mocht er een indicatie tussen zender en ontvanger zitten, wordt dit middels frequentiegolven aangeduid op het scherm.

Magnetisch onderzoek

Magnetisch onderzoek wordt ingezet om verstoringen en scheurtjes aan de oppervlakte van ferromagnetisch materiaal (ijzer en staal) te detecteren. Magnetisch onderzoek wordt toegepast op het oppervlakte van het materiaal om indicaties te detecteren. Magnetisch onderzoek is alleen toepasbaar op ferromagnetisch materiaal. Met behulp van een Yoke wordt een magneetveld gecreëerd. Mocht het magneetveld verstoord worden, dan kunnen indicaties worden gevonden.

Penetrant onderzoek

Penetrant onderzoek wordt net als magnetisch onderzoek toegepast op het oppervlakte van materiaal om indicaties te detecteren. Bij penetrant onderzoek worden vloeistoffen op het materiaal aangebracht die in eventuele scheurtjes of schade aan het materiaal lopen. Overtollig vloeistof wordt verwijderd en een nieuwe vloeistof (ontwikkelaar) wordt aangebracht. De ontwikkelaar duwt de penetrante vloeistof omhoog, waardoor scheurtjes of beschadiging zichtbaar worden. Penetrant onderzoek kan op alle poreuze materialen worden toegepast.

Hardheidsonderzoek

Hardheidsonderzoek is een methode om te bepalen of de hardheid van het materiaal voldoet aan de vooraf gewenste specificatie. Door middel van een veer wordt een sonde met geharde kogel afgestoten op het oppervlakte van het materiaal. De snelheid van de terugkaatsing van de sonde is afhankelijk van de oppervlaktehardheid. Uit deze meting komt een waarde die vergeleken kan worden met de gewenste hardheid van het materiaal.

Positieve materiaal identificatie (PMI)

PMI wordt ingezet om de samenstelling van het materiaal te bepalen. We bieden drie soorten PMI varianten. De röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF), de Optical Emission Spectroscopy (OES) en de Laser-Induced Breakdown Spectrocopy techniek. De XRF-techniek maakt gebruik van röntgenstraling. Met behulp van een handzaam XRF-apparaat kan de samenstelling van zware metalen worden gemeten. Mocht het (C) of (B) gehalte belangrijk zijn in uw legering, dan gebruiken we de OES-techniek. Bij OES wordt er een vonk gecreëerd op het materiaal. Door deze vonk ontstaat er verdamping van het materiaal, die door middel van emmission spectrum wordt geanalyseerd. Als laatste variant heeft SGS LIBS-apparatuur in huis. De LIBS is gebaseerd op dezelfde techniek als OES, echter wordt de zogeheten vonk vervangen door een laser. Daarnaast is de LIBS een OES-variant in handzaam formaat.

Time of Flight Diffraction (ToFD)

ToFD is een ultrasone techniek die wordt ingezet voor de detectie van indicaties, onvolkomenheden, gebrek in materieel of fouten in lasnaden. SGS gebruikt ToFD het meeste om lasnaden op locatie te controleren. ToFD heeft als voordeel dat het resultaat direct bekend is, en er geen ioniserende straling vrijkomt. ToFD kan worden ingezet vanaf 4” en vanaf 4mm wandikte (aanvullend met magnetisch onderzoek). We hebben in samenwerking met internationale onafhankelijke instanties een erkende norm en acceptatiecriteria ontwikkeld voor wanddiktes kleiner dan 8 mm.

Phased Array

Phased Array wordt ingezet voor corrosiemapping, hechtingscontroles, gegoten materiaalinspectie en controle van lasnaden. Phased Array is een NDO-methode op basis van ultrasoon geluid. Bij Phased Array wordt er gebruik gemaakt van meerdere ultrasone tasters, die allen kunnen functioneren als zender en ontvanger. Al deze individuele tasters kunnen elektrisch worden bediend. Door de complexe bijgeleverde software en ontwikkelde elektronica worden indicaties beter en nauwkeuriger gedetecteerd. De gemeten data wordt direct geprojecteerd op een scherm waardoor resultaat direct bekend is.

Neem contact op