Onderzoek naar breed­plaatvloeren

Man Measuring Ceiling

Verkrijg inzicht in de opbouw van breedplaatvloeren middels niet-destructief onderzoek (NDO). Wij voorzien daarnaast ook in het uitvoeren van proefbelastingen.

Door de onzichtbare elementen in vloeren zichtbaar te maken kunnen snel de juiste keuzes worden gemaakt voor beoordeling en herstel van breedplaatvloeren en kan een veilige omgeving worden gewaarborgd op basis van het juiste veiligheidsniveau, zoals beschreven in NEN 8700.

Wij brengen de volgende niet-zichtbare vloerelementen voor u in beeld:

  • Wapeningsconfiguratie: specifieke focus op koppelwapening tussen platen: het aantal, de lengte en de positie van de koppelstaven. Maar ook inmeting overige wapeningsgelementen in de vloer;
  • Plaatnaden: voor wanneer een stuclaag is aangebracht en plaatnaden niet meer zichtbaar zijn;
  • Kunststof bollen: gebruikt in bollenplaatvloersystemen;
  • Leidingen: centrale verwarmingsleidingen, elektraleidingen, kernactiveringsleidingen (waterleiding);

Mocht middels het stappenplan en de rekenregels van het Ministerie niet kunnen worden aangetoond dat de breedplaatvloeren aan de vereiste veiligheid voldoen, kunnen wij voorzien in het uitvoeren van proefbelastingen inclusief de hiervoor noodzakelijke metingen en het uitvoeren van NDO-metingen ten behoeve van het aanbrengen van versterkingen, zodat de veiligheid van de vloeren voldoet aan NEN 8700.

Neem contact op voor meer informatie.

Aanleiding onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Problemen met breedplaatvloeren kwamen in 2017 aan het licht toen bij Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw gedeeltelijk instortte. Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat vloeren uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onvoldoende veilig kunnen zijn. Hierdoor is sinds 1 april 2020 een onderzoeksplicht ingesteld, waardoor gebouwen die in gevolgklasse drie (CC3) vallen, voor 1 april 2021 onderzocht dienen te worden conform NEN 8700. Voor deze datum dient een onderzoek en rapport zijn opgeleverd. Het ministerie heeft een stappenplan met rekenregels gepubliceerd als basis voor onderzoek naar de breedplaatvloeren.

Voorwaarden voor gebouwen met breedplaatvloeren waarvoor de onderzoeksplicht geldt zijn:

  • Gebouwen hoger dan 70 m. Deze regel geldt niet voor gebouwen die voor 1 januari 2000 gereed zijn gemeld. Onderzoek is niet nodig voor woongebouwen met alleen woonfuncties of nevenfuncties daarvan. Mocht het woongebouw een parkeergarage hebben, dan geldt de onderzoeksplicht wel specifiek voor dit deel van het gebouw;
  • Gebouwen met vier of meer bouwlagen bedoeld voor minder redzame personen, dus waarin gezondheidszorg met bedgebied, cellen of woningen met 24 uurs-zorg aanwezig zijn;
  • Gebouwen gebruikt voor bijeenkomsten, winkel, sport of onderwijs, waarbij het niet gaat om een nevenfunctie, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.

Experts in niet-destructief onderzoek

SGS is een autoriteit op het gebied van NDO, met jarenlange onderzoekservaring en vergaande specialistische kennis op het gebied van bouwmaterialen. Wij maken gebruik van verschillende NDO-technieken, waaronder wapeningsdetectiemeters, radar en ultrasoon, die wij waar nodig combineren om uw vraag zo precies mogelijk te beantwoorden. U kunt rekenen op betrouwbare meetresultaten, maar ook op een deskundige interpretatie daarvan.

Verstuur uw aanvraag

Vul het aanvraagformulier in en wij proberen binnen een werkdag te reageren.

Neem contact op