Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bevestig de kwaliteit van uw bouwmaterialen, -producten en –processen met onafhankelijke certificering van SGS.

In de bouwsector geldt een grote diversiteit aan regelgeving, normen en wetten. Met onafhankelijke inspectie en certificering toont u aan dat u aan de noodzakelijke eisen voldoet. Als onafhankelijke certificatie-instelling voor de bouwsector kunnen wij u helpen om de kwaliteit van uw bouwmaterialen, -processen, -diensten en -systemen te bevestigen. Wij bieden daarnaast ook inspectiediensten voor de bouw en bouwgerelateerde bedrijven. Waar ter wereld uw klanten en afzetmarkten zich ook bevinden: wij zorgen ervoor dat u de certificaten verkrijgt die u nodig heeft om zaken te doen.

Een groot aanbod van diensten

Wij beschikken over een groot aanbod van certificatiediensten, waaronder:

 • Bodem en grond: van partijkeuringen voor grond tot bodemsanering: wij bieden diverse mogelijkheden voor certificering van bodem en grond. Onder meer BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 2100, BRL SIKB 4000, BRL SIKB 6000 en meer;
 • Bouwgrondstoffen en bouwstoffen: garandeer de kwaliteit van uw grondstoffen voor bouwproducten, zoals zand, grind, steen en gerecyclede granulaten. Wij bieden certificering voor een reeks normen, waaronder BRL 2307, BRL 2506, BRL 2507, BRL 9322, SPC 0033 en nog veel meer;
 • Daken, gevels en isolatiematerialen: bevestig dat uw isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen, gevelpanelen of bevestigingssystemen voldoen aan de geldende regels en richtlijnen. Wij bieden een breed scala aan certificeringsmogelijkheden, waaronder BRL 1301, BRL 1511, BRL 4101, BRL 4713 en meer;
 • Beton: het Concrete Sustainability Council (CSC) keurmerk is een wereldwijd keurmerk dat de verantwoorde productie van beton aantoont. Als medeoprichter van het CSC kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van uw CSC-keurmerk;
 • Koeltechniek (BRL 100 en STEK): wij kunnen u certificeren conform BRL 100 en STEK. De BRL 100 is het verplichte F-gassencertificaat. Met het STEK-certificaat toont u aan voorop te lopen in kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en dat u verantwoordelijkheid neemt in maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Sportvloeren: wij zijn door het NOC*NSF, FIFA en de International Hockey Association FIH erkend als keuringsinstantie en certificatie-instelling. Wij voeren nationaal en internationaal keuringen van sportvloeren uit. Daarnaast kunnen wij de duurzaamheid van sportaccommodaties bepalen;
 • Vloeistofdichte voorzieningen: wij certificeren de aanleg en het herstel van vloeistofdichte voorzieningen (door aannemers) op basis van BRL SIKB 7700 en inspecteren bestaande vloeistofdichte voorzieningen op basis van SIKB AS 6700;
 • Pressure Equipment Directive (PED): wij voorzien in certificatie die bevestigt dat u drukvaten, tanks, boilers en procesinstallaties mag ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in gebruik stellen en die voldoen aan strikte lokale en nationale wetgeving;
 • CE-markering (CPR): wij helpen u, zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan de Europese eisen die gelden voor uw bouwproduct volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR), waarna u CE-markering kunt toepassen;
 • KOMO-certificering: wij kunnen u helpen aantonen dat u voldoet aan de richtlijnen om een KOMO-certificaat te verkrijgen. Het KOMO-certificaat heeft in de Nederlandse bouwbranche een grote naamsbekendheid en wordt door alle partijen binnen de bouw geaccepteerd. U toont hiermee aan dat uw bouwproduct en kwaliteitssysteem onder controle staat van een onafhankelijke derde partij.

Wij kunnen u ook helpen met:

 • Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies (BRL 3201);
 • ISO 14021 Milieuprestatieverklaringen;
 • BRL EPD (in ontwikkeling);
 • Fabrikant Eigen Verklaring (FEV).

Door nauwe samenwerking met SGS Nederland B.V., kunnen wij u bovendien helpen aan diverse andere systeem- en dienstencertificatie voor de bouwsector.

 • ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
 • ISO 14001 (milieumanagement)
 • BRL SVMS 007 (Veilig en Milieukundig slopen)
 • CO2-prestatieladder
 • VGM Checklist Aannemers (VCA)

Onafhankelijke kwaliteit

Onze medewerkers zijn actief in colleges van deskundigen en betrokken bij normontwikkelingen. Hierdoor bieden wij diepgaande kennis van nationale en internationale regelgeving en normen. Wij kunnen u informeren over hoe certificering uw positie in de markt kan versterken.

Accreditatie

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA registratienummers C015 resp. I213). U kunt vertrouwen op onafhankelijke antwoorden en onderzoeksresultaten. Wij werken volgens actuele normeringen en procedures om de best mogelijke oplossing te bieden met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. In het geaccrediteerde laboratorium van SGS INTRON B.V. kunnen wij producten intensief laten testen en brengen we producteigenschappen in kaart voor toetsing aan de regelgeving en/of toepassingseisen.

VCA- en asbestexamens

SGS Veiligheidsexamens is een ISO-gecertificeerd, landelijk opererend examenbureau voor VCA- en asbestexamens dat u kan helpen bij het behalen van een VCA- of asbestkwalificatie. U kunt kiezen voor een examen op een locatie bij u in de buurt of een in-company examen op uw kantoor.

Toonaangevend in de wereld

Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering staan we bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 2.000 kantoren en laboratoria met meer dan 90.000 medewerkers.

SGS INTRON Certificatie voorwaarden:

Neem nog vandaag contact met ons op voor meer informatie over onze certificatie- en inspectiediensten.

Schrijf u in voor onze halfjaarlijkse uitgave van het digitale SGS INTRON Bulletin om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de bouwsector.

SGS INTRON Certificatie 
Venusstraat 2
Culemborg, 4105 JH
Nederland
t: +31 (0)88 - 214 51 33
e: nl.intron@sgs.com
www.sgs.com/intron-certificatie