Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Inspectie en beoordeling van parkeergarages bij SGS – voor een veilige en goed onderhouden parkeergarage en voor daling van de onderhoudskosten.

Als eigenaar, exploitant of beheerder van een parkeergarage heeft u te maken met verschillende uitdagingen in beheer en onderhoud. Denk hierbij aan calamiteiten waarbij onmiddellijk acties zijn vereist of terugkerende onderhoudsaspecten zoals bijvoorbeeld scheuren, lekkages, corrosie, veroudering van coatings en gladheid. Ook tijdens de uitvoering van een nieuwbouw- of renovatieproject kunnen problemen ontstaan.

Bovenstaande aspecten kunnen onder meer zorgen voor veiligheidsproblemen, voor hogere onderhoudskosten, inkomensverlies door een lagere bezettingsgraad en ze verminderen de verkoopbaarheid van uw parkeergarage. Publieke parkeergarages met meerdere verdiepingen onder grondwaterniveau lopen extra risico’s.

Ongevallen in parkeergarages komen vaak voor door achterstallig onderhoud of door niet-duurzame herstelwerkzaamheden bij schades. Overheidsregelgeving biedt hiervoor onvoldoende richtlijnen. In Nederland beschikken we over NEN 2443:2013 waarin de minimale eisen voor parkeervoorzieningen staan vermeld. Hierin worden geen richtlijnen benoemd voor constructies of voor onderhoud.

Waarom kiezen voor beoordeling en inspecties van parkeergarages bij SGS?

Wij beschikken over jarenlange ervaring met beoordeling van parkeergarages, op basis van ons inspectieprotocol, en beschikken over specialistische kennis op het gebied van parkeergarageconstructies. Wij bieden advies over hoe u risico’s kunt minimaliseren en bieden oplossingen bij (ernstige) problemen.

Wij voorzien in:

  • advies over te nemen maatregelen bij acute veiligheidsrisico’s;
  • het vaststellen van zichtbare en niet-zichtbare schade en de oorzaak ervan;
  • onderzoek naar scheuren in beton en of er sprake is van chloride-indringing;
  • onderzoek naar de oorzaak van lekkages en advies over hoe deze te stoppen;
  • advies over waterdichtheid tijdens het ontwerp en in geval van schade;
  • het snel en efficiënt inzichtelijk maken van de onderhoudstoestand middels niet-destructief onderzoek (NDO), via radar, ultrasone en elektrochemische technieken;
  • stroefheidsmetingen bij gladde oppervlaktes;
  • het opstellen van de eisen voor coatings, bij nieuwbouw en herstel;
  • bepalen van de restlevensduur van de parkeergarage en het opstellen van levensduurverlengende maatregelen;
  • het opstellen van een onderhoudsplan.

Neem nog vandaag contact op voor meer informatie.