Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Inspectie van bodembeschermende voorzieningen conform AS SIKB 6700 – Voldoe aan de regelgeving voor vloeistofdichtheid.

Als uw bedrijf activiteiten verricht met een risico op bodemverontreiniging, dient u volgens het Activiteitenbesluit of volgens een afgegeven vergunning op basis van het Besluit bodemkwaliteit, te beschikken over bodembeschermende voorzieningen. Het accreditatieschema AS SIBK 6700 bevat eisen voor het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen om de vloeistofdichtheid te waarborgen. Wij voorzien in inspecties conform AS SIKB 6700.

Criteria voor bodembeschermende voorzieningen

Een voorziening dient aan de volgende drie criteria te voldoen om vloeistofdicht te worden verklaard.

  • De vloeistof kan niet van de voorziening afstromen en kan alleen het daarvoor bestemd ontvangpunt bereiken;
  • De voorziening vertoont geen gebrek(en);
  • De vloeistof heeft de niet met vloeistof belaste zijde niet bereikt.

Als onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instelling stellen wij op objectieve wijze vast of een voorziening (vloer, verharding, bedrijfsriolering) als vloeistofdicht kan worden aangemerkt op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het voldoen aan de kwalificatie ‘vloeistofdicht’, wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening verstrekt.

Hoe wij u kunnen helpen

Wij voorzien in:

  • Inspectie van bodembeschermende voorzieningen conform AS SIKB 6700 en de daarmee verbonden protocollen:
    • 6701 - Visuele inspectie vloeistofdichtheid – beoordeling van met name vloeren en verhardingen;
    • 6703 - Hydrologische meting vloeistofdichtheid – inspectie van bedrijfsrioleringen.
  • Rapportage van de inspectie;
  • Verstrekken van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, mits aan de criteria wordt voldaan.

Waarom kiest u voor SGS voor inspectie van bodembeschermende voorzieningen conform AS SIKB 6700?

SGS INTRON Certificatie B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van het accreditatieschema AS SIKB 6700 en beschikt over een ministeriële erkenning voor inspectie van bodembeschermende voorzieningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. We worden periodiek geaudit, waarmee we continu aantonen te voldoen aan de eisen voor deskundigheid en onafhankelijkheid. Daarnaast zijn we aangesloten bij Stichting ODI/VDV, waardoor we op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken betreffende eisen aan het inspecteren en het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Wanneer een geïnspecteerde voorziening niet vloeistofdicht is, beschrijven wij een professionele mening over het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan en/of het wijzigen van de bedrijfsvoering op de voorziening.

Neem nog vandaag contact op voor meer informatie over inspectie van bodembeschermende voorzieningen.