Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Uw installatie en uitrusting kunnen diffuse emissies vrijstellen die milieuverontreiniging en verliezen voor uw onderneming veroorzaken. Controleer dit thema met diffuse emissieonderzoeken door SGS. Bel vandaag nog met onze deskundigen.

Diffuse emissie van vluchtige organische verbindingen (VOC's) die ontsnappen aan uw industriële uitrusting kunnen zwaarwegende gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en de winstgevendheid van uw onderneming. VOC's kunnen een bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen of het risico op brand en explosies vergroten.

De organisatie van lekkagedetectie is een enorme operatie die uitgevoerd moet worden door deskundigen. Ons team voor beheer van diffuse emissie neemt dit belangrijke project voor u waar. Ons geaccrediteerde team van professionals bestaat uit monitoring technici om al uw uitrusting (zoals pompen, compressors, flensen, kleppen, verbindingselementen, drukventielen) te controleren. We kunnen tevens opmeting van lekdetectie en reparatie (LDAR) uitvoeren in gevallen waarin u daartoe wettelijk verplicht bent.

Emissiecontrole wordt uitgevoerd met de draagbare vlam-ionisatie-detector (FID) of de foto-ionisatie-detector (PID) overeenkomstig de internationaal aanvaarde methodes (EPA- en EN-normen). De methodiek kan eveneens gemakkelijk aangepast worden aan lokale standaarden.

Tijdens het meetproces worden de lekkende componenten gemarkeerd. Daarna maken we gebruik van speciaal ontwikkelde software om deze metingen vast te leggen, de lekkende componenten die gerepareerd moeten worden op te sommen en een gedocumenteerde historie van elke component bij te houden. Een rapport voor elke component wordt automatisch gegenereerd en het aantal componenten dat bij het volgende onderzoek moet worden gemeten wordt berekend. De software kan ook aan voorwaarden uit plaatselijke wetgeving worden aangepast.

De totale emissies van de installatie worden berekend. Na de reparatie van de geïdentificeerde uitrusting controleren wij of de reparaties succesvol waren en actualiseren onze bestanden dienovereenkomstig met een herberekening van de totale diffuse emissies.

Zorg dat u uw installatie en uitrusting compleet onder controle hebt en beheer uw winstgevendheid en uw veiligheid. Bel ons team vandaag nog voor een meting van uw diffuse emissie.