Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Registratie in het Actorregister Archeologie door SGS - bevestig uw archeologische kennis, ervaring en deskundigheid.

In het archeologisch proces speelt expertise een belangrijke rol. Specifieke werkzaamheden zijn dan ook alleen toegestaan door aangewezen 'actoren'. Zij moeten voldoen aan diverse competentie-eisen. Als u voorheen was aangewezen als KNA-actor, dan dient u zich nu te registreren in het Actorregister Archeologie. Dit is mogelijk vanaf 1 juli 2016.

Net als de KNA-erkenning, vereist registratie in het Actorregister Archeologie dat u documentatie aanlevert waarmee u uw kennis en ervaring aantoont. U dient ook aan te tonen dat deze kennis blijft behouden. Dit kan door middel van een puntensysteem of via het opleidingsplan van uw werkgever.

Registratie in het Actorregister Archeologie laat aan werkgevers, leidinggevenden en opdrachtgevers zien dat u de juiste opleiding en voldoende werkervaring heeft en u uw vakkennis bijhoudt. Voor registratie in het Actorregister Archeologie geldt een overgangsperiode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Wij kunnen u helpen met het registratieproces voor het Actorregister Archeologie.

Waarom kiezen voor registratie in het Actorregister Archeologie door SGS?

Wij kunnen u helpen met:

  • het voorbereiden en het indienen van uw registratie
  • de controle of u voldoet aan de eisen en beschikt over de nodige kennis en ervaring
  • het bewijs dat u uw vakkennis bijhoudt
  • toelating in het Actorregister Archeologie

Een betrouwbare partner voor archeologische diensten

Als wereldleider op het gebied van certificering bieden wij u ongeëvenaarde expertise in de eisen voor archeologie in Nederland. Dit komt mede door meer dan 15 jaar ervaring in certificering van grond en bodem. Sinds de invoering van Kwalibo voor kwaliteitsborging in bodembeheer bieden we certificatie van de complete set normen van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Registratie in het Actorregister Archeologie is geldig voor vier jaar. Iedere vier jaar moet u uw registratie hernieuwen. U of uw werkgever moet hierbij aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen met registratie in het Actorregister Archeologie? Neem dan nog vandaag contact met ons op.