Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Certificering voor archeologisch onderzoek van SGS – ontvang de vereiste certificatie voor opgravingen in Nederland, conform BRL SIKB 4000.

Op 1 juli 2016 is de Nederlandse Erfgoedwet in werking getreden, ter vervanging van de Monumentenwet en vergunningverstrekking. De Nederlandse Erfgoedwet bepaalt dat organisaties die betrokken zijn bij archeologisch onderzoek moeten beschikken over de wettelijk voorgeschreven certificering conform het archeologisch schema of beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 4000. Wij kunnen uw archeologisch onderzoek certificeren op basis van deze eisen.

Waarom kiezen voor certificering voor archeologisch onderzoek van SGS?

U kunt bij ons terecht voor:

 • Het verkrijgen van de juiste certificering voor uw archeologisch onderzoek, conform BRL SIKB 4000
 • De bevestiging dat uw onderzoek voldoet aan de hoogste kwaliteit van archeologische vereisten voor onderzoek aan land- en waterbodems
 • Het verkrijgen van toestemming voor het verrichten van opgravingen van land- en waterbodem (het verplaatsen of verwijderen van cultureel erfgoed onder water is een opgraving en vereist nu certificering)

Verplichte certificering voor archeologisch onderzoek in Nederland

Als wereldleider in certificering bieden wij u ongeëvenaarde expertise in alle aspecten van archeologische vereisten in Nederland, mede door meer dan 15 jaar ervaring in certificering van grond en bodem. Sinds de invoering van Kwalibo voor kwaliteitsborging in bodembeheer, bieden we certificatie van vele standaarden van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

U kunt bij ons terecht voor het verkrijgen van certificering conform BRL SIKB 4000 voor een of meer van de volgende verplichte en vrijwillige protocollen.

Verplichte protocollen:

 • Protocol 4003 - Inventariserend Veldonderzoek IVO (landbodems)
 • Protocol 4103 - Inventariserend Veldonderzoek IVO (waterbodems)
 • Protocol 4004 - Opgraven (landbodems)
 • Protocol 4104 - Opgraven (waterbodems)

Vrijwillige protocollen:

 • Protocol 4002 - Bureauonderzoek
 • Protocol 4001 - Programma van Eisen
 • Protocol 4006 - Specialistisch onderzoek
 • Protocol 4107 - Archeologische begeleiding (waterbodems)
 • Protocol 4010 - Depotbeheer

Uw certificaat is vier jaar geldig, zolang u de jaarlijkse audit goed doorstaat.

Voor meer informatie over certificering voor archeologisch onderzoek, neem vandaag nog contact met ons op.