Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Een uitgebreid aanbod aan asbestexamens voor experts in de asbestsector.

Om veilig met asbest te kunnen werken, dient u te beschikken over een reeks verplichte kwalificaties die voldoen aan de wettelijke vereisten voor gezondheid, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Wij bieden een uitgebreid aanbod aan asbestexamens, zodat u over de vereiste diploma’s kunt beschikken.

Waarom kiezen voor asbestexamens van SGS?

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod aan asbestexamens, waaronder:

  • Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA): word een gecertificeerde DTA-toezichthouder die leidinggeeft bij asbestsanering. Het examen bevat zowel een theoretisch als praktisch deel.
  • Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): behaal uw kwalificatie voor het herkennen, in kaart brengen en rapporteren van asbestverdachte materialen. Voor asbestinventariseerders, werkzaam bij asbestinventarisatiebedrijven met het procescertificaat conform bijlage XIIIa, is dit een verplicht examen. Het examen bevat zowel een theoretisch als een praktisch deel.
  • Deskundig Asbest Verwijderaar1 (DAV-1): behaal uw kwalificatie om veilig asbest te kunnen verwijderen. Dit examen toetst de basisbeginselen voor veilig werken met asbest. Na het behalen van uw DAV-1-certficaat kunt u aan de slag met het leertraject voor het DAV-2- certificaat. Het examen bevat zowel een theoretisch als praktisch deel.
  • Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV-2): word een professionele asbestverwijderaar, zodat u aan kunt tonen dat u voldoet aan de geldende voorwaarden om asbest te verwijderen. Het examen bevat zowel een theoretisch als praktisch deel.
  • Examen Asbestkundige (ADK): behaal uw kwalificatie door op een verantwoorde manier toezicht te houden op asbestsaneringen volgens de geldende wet- en regelgeving. Het examen bevat zowel een theoretisch als praktisch deel.

Wij bieden ook examinering voor Deskundig Asbest Acceptant (DAA). Behaal uw diploma zodat u in staat bent om asbestverdachte materialen te herkennen. Het doel van het diploma is om het toezicht en de handhaving binnen de astbestketen te professionaliseren. Het examen bevat uitsluitend een theoretisch deel.

Asbestsexamens van de wereldleider in kennis van veiligheidscertificering

Als wereldleider op het gebied van kennis in veiligheidscertificering bieden wij examinering en certificatie, volgens de wettelijke vereisten in de asbestindustrie.

Neem nog vandaag contact op voor meer informatie over asbestexamens.