Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Kwaliteitscontrole van stookolie is een essentieel aspect van de risicobeheersing voor producenten, handelsbedrijven en distributeurs. SGS verricht een volledig scala van analyses waarbij de specificaties van brandstof worden getoetst op basis van een brede verscheidenheid van normen zoals ISO, EN en GOST of op basis van specifieke contractlimieten.

Omdat de markt in stookolie steeds diverser en verfijnder wordt, zal de behoefte aan consistente, gedetailleerde en diepgaande analyses blijven groeien. Wat ooit een redelijk gewoon product was met slechts een aantal basislimieten die het definieerden, heeft zich ontwikkeld tot een enorm complexe wereldwijde markt. De kansen zijn groot, maar dat zijn de risico's ook.

SGS helpt u om deze kansen om te zetten in inkomsten en tegelijkertijd risico's in de hand te houden.

Onze analyses voor stookolie.

Stookolie kan in onze laboratoria geanalyseerd worden volgens elke aangegeven specificatie. Wij verrichten full spec analyses inclusief:

  • Routinematige bepaling van D1169 destillatie (als een op zichzelf staande analyse of als beoordeling van de algemene karakteristieken in combinatie met asfaltenen, de brominewaarde, de flocculatie etc.) 
  • Zwavelgehalte
  • Gehalte van spoormetalen (bijv. natrium vanadium, aluminium)
  • Viscositeit
  • Bepaling van vloeipunt en soortelijk gewicht 

Ons wereldwijde netwerk van laboratoria beschikt over een consistente reeks analytische profileringstools waar geïnteresseerde belanghebbenden gebruik van kunnen maken.

Stookolie kan worden getest als

  • bunkerbrandstof
  • blendingcomponent
  • grondstof
  • brandstof voor elektriciteitsopwekking

Waarom SGS?

SGS is uw eerste aanspreekpunt voor analyses en inspecties voor alle soorten stookolie. Onze ervaren analisten verrichten hun werk in laboratoria met de modernste technologie. Veel van onze laboratoriumfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025, waardoor veiliggesteld is dat wij onze analyses volgens de hoogste industriële standaarden verrichten. SGS handhaaft de kwaliteit en bewaakt de vakbekwaamheid door deelname aan interne en externe kalibratieprogramma's, interne en onafhankelijke audits en de strenge maatstaven waaraan trainingen en competenties moeten voldoen.

Als marktleider maakt SGS deel uit van een groot aantal industriële organisaties, normeringsorganisaties en technische werkgroepen in bijv. IFIA, ASTM, ISO, CEN en EI. 

Alle opdrachten die SGS ontvangt voor inspecties van olie, gas en chemische ladingen worden uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde industriële normen als API, MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN of OP en volgens testmethodes en specificaties zoals deze aangegeven worden door ISO, CEN of nationale en regionale normeringsinstanties. Er kan bovendien gebruik worden gemaakt van speciale of door klanten aangedragen analysemethodes, wanneer specificaties dit vereisen. Wij kunnen onze klanten adviseren bij het nemen van een beslissing over de meest geschikte normen die zij kunnen vermelden en/of toepassen in het kader van de risicobeheersing binnen een transactie.

Onze klanten kunnen er bovendien op vertrouwen dat ons technische supportteam assistentie verleent bij alle vraagstukken over werkmethodes, normen en technologieën.

Lees meer over analyses van stookolie door SGS.