Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De immobilisatiediensten van SGS – lees hier hoe u verontreinigde reststoffen omzet in milieuvriendelijke bouwstoffen.

Bij veel industriële processen komen verontreinigde stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het gaat hierbij onder andere om de volgende reststoffen:

 • as uit verbrandingsovens
 • slak bij de productie van metalen
 • slib in zuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinrichtingen
 • filterstof
 • verontreinigde grond

Deze reststoffen worden normaal gesproken egen hoge kosten gestort. Door immobilisatie kunnen deze reststoffen echter in milieuveilige producten worden omgezet die vervolgens als bouwstoffen kunnen worden gebruikt.

Immobilisatie vindt plaats door de verontreinigde reststoffen met een andere stof te binden, zoals cement bijvoorbeeld. Door het binden worden de verontreinigde stoffen gevangen en leveren zo geen risico voor het milieu op. Daar komt bij dat het binden de chemische eigenschappen van de stoffen verandert, zodat deze kunnen worden bewerkt tot bouwstoffen. Geïmmobiliseerd afvalmateriaal kan zo worden gebruikt in:

 • funderingen
 • betonblokken
 • bedijkingen

Door immobilisatie kunt u uw afvalstoffen niet alleen hergebruiken, u bespaart ook nog eens op stortkosten.

Wij kunnen u op dit vlak voorzien van advies, inspecties en ondersteuning, zodat u zeker weet dat uw verontreinigde stoffen zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.

Waarom de keuze voor de immobilisatiediensten van SGS de juiste is.

We werken samen met sectoren die een grote hoeveelheid reststoffen produceren en substantieel van immobilisatie kunnen profiteren. Daarnaast werken we samen met bedrijven die hun eigen immobilisatie- of andere afvalverwerkingstechnieken hebben ontwikkeld. We bieden:

 • ontwikkeling van recepturen
 • bemonstering
 • toepassingsbeoordelingen van door immobilisatie ontstane bouwstoffen
 • voorstellen ten aanzien van nieuw gebruik van geïmmobiliseerde reststoffen
 • laboratoriumtesten met betrekking tot uitloging, druksterkte en duurzaamheid, zodat u voldoet aan alle wettelijke en milieutechnische vereisten

ongeëvenaarde ervaring in het verlenen van immobilisatiediensten

We hebben jarenlange ervaring in het werken met geïmmobiliseerde materialen en kunnen u moeiteloos van alle gewenste hulp en ondersteuning voorzien.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze immobilisatiediensten voor een zo effectief mogelijke inrichting van uw industriële processen.