Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Certificering van immobilisaten bij SGS - waarborg de kwaliteit van uw immobilisatieproducten.

Bij vele industriële processen worden verontreinigde reststoffen geproduceerd. Immobilisatie is een effectieve manier om deze reststoffen om te zetten naar milieuvriendelijke producten zodat deze kunnen worden gebruikt in bouwwerken. Wij verzorgen de certificering van immobilisaten, zodat u kunt aantonen dat uw nieuwe bouwstoffen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Waarom certificering van immobilisaten bij SGS de juiste is

Reststoffen die tijdens het productieproces kunnen ontstaan zijn:

  • As uit verbrandingsovens
  • Slak bij de productie van metalen
  • Slib in zuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • Filterstof
  • Verontreinigde grond
  • Restproducten uit bouw- en sloopafval

Immobilisatie zorgt ervoor dat deze reststoffen worden omgezet in veilige producten die gebruikt kunnen worden als bouwmaterialen.

Wij zijn de enige organisatie in Nederland die certificatie van immobilisaten verzorgt. Door middel van certificatie kunt u aantonen dat uw immobilisatieproces en immobilisatieproducten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Hiermee verzekert u klanten dat uw product voldoet aan de eis voor een erkende kwaliteitsverklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit, waarna de verplichte partijcontrole - na voltooiing van een bouwproject - niet aan de orde is. Daarnaast onderscheidt u zich met certificering van uw concurrenten.

Ongeëvenaarde ervaring in het verlenen van immobilisatiediensten

We hebben jarenlange ervaring in het werken met immobilisatie.

We bieden:

  • NL BSB ® certificatie voor mengsels van cementgebonden minerale reststoffen (BRL 9322)
  • Monsterneming voor toelatingsonderzoek en productiecontrole (SIKB protocol 1003)
  • Laboratoriumonderzoek (uitloogonderzoek volgens AP04, druksterkte en duurzaamheidsproeven conform BRL 9322).

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over certificering van immobilisaten.