Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De Consumer Product Safety Improvement (CPSIA) Act 2008 voerde in de V.S. een lange reeks wijzigingen in de regelgeving voor producenten, importeurs, huismerken en distributeurs van consumptiegoederen in.

Bepaalde consumptieproducten die in de V.S. te koop zijn, moeten nu vergezeld gaan van een algemeen conformiteits-certificaat dat bevestigt dat tests hebben uitgewezen dat de producten voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Een groot aantal producten voor kinderen moeten echter aan nog strengere regels voldoen, zoals:

  • Verplichte tests en certificering uitgevoerd door een geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium
  • Beperkingen voor het gebruik van lood in onderliggende materialen  
  • Lagere loodniveaus in lak en oppervlaktecoatings
  • Lagere bovengrenzen of verboden voor bepaalde ftalaten
  • Een verplichte norm voor de veiligheid van speelgoed (ASTM F963)

Ook al lijken deze strengere regels op het eerste gezicht nogal duidelijk, de realiteit is heel wat ingewikkelder. De CPSIA-diensten van SGS willen u door deze problematiek heen helpen en zodat u duidelijk weet aan welke normen u zich hebt te houden en hoe u dit kunt verwezenlijken. Omdat de verantwoordelijkheid voor het verwerven van de noodzakelijke certificeringen bij de individuele importeur en producent ligt en vaak hoge boetes worden opgelegd aan producten die niet aan de eisen voldoen, kunnen onze diensten voor u van levensbelang zijn. Ook is het van het grootste belang dat de tests voor de certificering van producten voor kinderen met de hoogste nauwkeurigheid en met een minimum aan rompslomp worden uitgevoerd, zodat u uw producten zo snel en soepel mogelijk op de markt kunt brengen.

Aangezien CPSIA-reguleringen zo verstrekkend zijn, kunnen we voor elke klant een programma op maat ontwikkelen, gebaseerd op uw behoeften en de veiligheidsvoorschriften waaraan u moet voldoen.

De diensten van SGS zijn tweeledig:

  • Het verstrekken van adviezen voor het ontwikkelen van een CPSIA-strategie, ondersteund door CPSIA-testdiensten als producten getest moeten worden  
  • Trainingen voor medewerkers, aannemers en leveranciers in de toeleveringsketen, zodat iedereen weet waar men zich met betrekking tot de CPSIA-eisen aan te houden heeft

SGS geniet een uitstekende reputatie wat betreft de ondersteuning van klanten bij het naleven van wettelijke normen en is daarom de eerste keuze als u uw producten in de V.S. wilt verkopen.