Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Begrijp toekomstige bronverontreiniging van het punt van oorsprong tot verspreiding met de dispersiemodelservice van SGS.

Modellen worden vaak gebruikt door overheden om bronbijdragen aan milieuverontreiniging te identificeren en te helpen bij het ontwerpen van effectieve strategieën om de schadelijke effecten van verontreinigende stoffen te verminderen.

Voordat u begint met een nieuwe activiteit op een site, moet u rekening houden met de impact ervan op de omgeving. Als een cruciaal onderdeel van de planning helpt dispersiemodellering u bij het projecteren van de toekomstige impact van een activiteit en bij het bepalen van de juiste controlemaatregelen. Het is een essentiële stap in de richting van het verkrijgen van de exploitatievergunning van de gemeente.

Modellering kan worden uitgevoerd op een verscheidenheid van matrices, inclusief lucht, geur, water en lawaai. Het vereist nauwkeurige veld- en analytische gegevens om ervoor te zorgen dat het model adequaat aansluit bij de realiteit.

Dispersiemodellering door SGS

Met behulp van gespecialiseerde modelleringstools kunnen onze milieudeskundigen de impact van een bron van verontreiniging inschatten en het niveau van verontreiniging berekenen dat de omliggende gebieden zal beïnvloeden. Met experts op elke vorm van verontreiniging, zullen onze precisiemodellen u helpen anticiperen op toekomstige uitdagingen en mitigatiestrategieën tegen deze effecten te ontwikkelen.

Case study: grondwatermodellering

Onze hydro-geologen zullen een model of serie modellen ontwikkelen met behulp van een modelleringstool zoals Modflow. Het zal de impact van het stroomgebied op de grondwatervoorraden beoordelen. De modellen zullen ook een berekening van het gebied van bescherming rond het stroomgebied mogelijk maken. Onze experts zullen vervolgens de software voor gegevensmodellering gebruiken om de spreidingspercentages voor verontreinigingen te berekenen en het toekomstige gedrag van de verontreinigingspluim in te schatten.

Waarom kiezen voor SGS?

Met modelleringsexperts op elk gebied en een wereldwijd netwerk van wetenschappers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (VGM) voor veldbemonstering en -metingen, zijn wij de eerste keuze voor dispersiemodelleringsdiensten. We maken gebruik van een breed scala aan modelleringstools: van Air Dispersion Modeling met Aeromod en Calpuff tot geurdispersie en ruis met Cadna en Immi. Waar u ook actief bent in de wereld, wij beschikken over de lokale expertise om u te helpen uw doelen efficiënt en op een kosteneffectieve manier te bereiken.

Neem contact op met uw lokale SGS-kantoor voor meer informatie over dispersiemodellering.

Contacteer ons