Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Evalueer de potentiële impact van milieuverplichtingen op uw investeringen met Environmental Site Assessments van SGS.

In de vluchtige marktcontext van vandaag is het identificeren van de milieurisico's noodzakelijk voorafgaand aan de overname. Environmental Site Assessments (ESA) beschrijven de verplichtingen van een site en evalueren de vereisten voor opruimacties, zodat u de werkelijke waarde van een site begrijpt.

Environmental Site Assessment (ESA) door SGS

Onze Environmental Due Diligence (EDD) service houdt u volledig op de hoogte tijdens fusies en overnames of afstotingsprocessen, zodat u weloverwogen beslissingen neemt die uw bedrijf financieel ten goede komen. EDD's bieden directe richtlijnen voor het structureren van uw transactie en het kader van het milieubeheer van nieuwe acquisities om het rendement te verhogen.

SGS biedt fase I, II en III ESA's

 • Fase I ESA – gebaseerd op ASTM-norm met mogelijke aanpassing om te voldoen aan specifieke scope-eisen. Bevat:
  • Records Review: verkrijgen en beoordelen van records die helpen bij de identificatie van de potentiële milieuproblemen van de site
  • Site Reconnaissance: een site walkthrough om gebieden van potentieel zorg (AocPCs) te identificeren voor de aanwezigheid van verontreiniging
  • Interviews met site managers met gedetailleerde kennis van de site
  • Rapportage over de milieuoverwegingen en -verplichtingen van de site, inclusief, indien nodig, aanbevelingen voor aanvullende beoordelingen (fase II ESA)
 • Fase II ESA – Fase II ESA omvat "indringende" locatie-onderzoeken, d.w.z. monsterverzameling bij AocP's die in fase I ESA worden aanbevolen (bodem en grondwater, mogelijk asbesthoudend materiaal, etc.). Monsters worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van vermoedelijke parameters en de analytische resultaten worden vergeleken met lokale of internationale drempelwaarden. Advies over mogelijke gevolgen en oplossingen voor het saneren wordt verstrekt bij het overschrijden van drempels
 • Fase III ESA – aanvullend onderzoek op basis van fase II ESA-aanbevelingen

Waarom kiezen voor SGS?

Met een wereldwijd netwerk van milieuspecialisten die actief zijn in meer dan 100 gebieden, hebben we de lokale expertise die u nodig heeft om elke site te beoordelen voorafgaand aan een acquisitie of afstoting. We hebben uitgebreide ervaring met testen, bemonstering, monitoring en dispersiemodellering om u te helpen de aard en omvang van de verontreiniging op uw site volledig te begrijpen. Onze uitgebreide beoordelingen stellen u in staat om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te identificeren en saneringsopties en risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Neem voor meer informatie over ESA's contact op met uw lokale SGS-kantoor.

Contacteer ons