Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bescherm uw bedrijf, het milieu en uw werknemers met procesveiligheid en risicobeheer door SGS.

Processen kunnen de nodige risico's bevatten. In de productie, behandeling, opslag en/of verwijdering van gevaarlijke stoffen kunnen milieu-, gezondheids- en veiligheidsprocedures disfunctioneren. Elk verlies van insluiting van een gevaarlijk materiaal kan rampzalige gevolgen hebben voor werknemers, het milieu en de locatie. Morsen, uitstoot, brand en explosies zijn slechts een aantal mogelijke gevolgen. Organisaties moeten deze risico's beperken om belanghebbenden en de reputatie van het bedrijf te beschermen.

Procesveiligheid en risicobeheer door SGS

Onze diensten bestrijken de gehele levenscyclus van risico's, van het adviseren van klanten over lokale veiligheidsvoorschriften en het toepassen van methoden voor risico-identificatie en risicoschatting tijdens de ontwerpfase, tot de ontwikkeling en training van risicomanagementsystemen en noodplannen.

Onze ervaring in alle aspecten van engineering, operations en consultancy helpt u om een systematische, passende en volledig geïntegreerde risicomanagementaanpak te creëren om ervoor te zorgen dat risico's worden geïdentificeerd en gecontroleerd.

Wij bieden een breed scala aan diensten, waaronder:

  • Procesveiligheidsstudies - bijvoorbeeld HAZOP, LOPA, SIL-verification, SWIFT en BOW Ties
  • Technische veiligheidsstudies - b.v. Gevolgmodellering, QRA, ATEX en IRA
  • Noodplanning en -respons - bijvoorbeeld het opstellen van een noodplan, de 24/7/365-hulpdiensten van SGS, training, brand- en explosiemodellering en ongevallenonderzoeken
  • Regelgevende diensten - bijvoorbeeld kennisgeving aan autoriteiten, veiligheidsrapporten en documentatie over explosiebeveiliging

Onze simulaties maken gebruik van de nieuwste technologie om u te helpen de potentiële dreiging van slecht ingeperkte gevaarlijke stoffen te begrijpen. Onze experts kunnen de thermische, toxische en mechanische effecten van hypothetische storingen simuleren om u te helpen bij het implementeren van passende noodplannen en -reacties. Deze simulaties kunnen ook worden gebruikt om de lay-out van uw faciliteit te optimaliseren.

Waarom kiezen voor SGS?

Ons wereldwijde netwerk van gespecialiseerde medewerkers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (VGM) biedt uitgebreide, onpartijdige opsporingsdiensten voor alle potentiële gevaarlijke situaties, bevordert de discussie en stelt effectieve en uitvoerbare oplossingen voor. Ons multidisciplinair technisch veiligheids- en risicomanagementteam biedt volledig geïntegreerde ondersteuning, bijstand en oplossingen waarmee u het risico van grote toevallige gebeurtenissen op een passende en systematische manier weet te beheren.

Door samen te werken met SGS voldoet u aan uw verplichtingen om uw stakeholders, het milieu en de reputatie van uw bedrijf te beschermen.

Neem voor meer informatie over procesveiligheid en risicobeheerdiensten contact op met uw lokale SGS-kantoor.

Contacteer ons