Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

REACH beschermt de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen.

REACH legt de bewijslast bij bedrijven neer om het risico van stoffen te identificeren en beheren. Chemische stoffen (1 ton of meer) die in de EU worden vervaardigd of ingevoerd, moeten worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). EU-fabrikanten of importeurs zijn verplicht informatie te verstrekken over de stof en het gebruik ervan. De informatie moet worden doorgegeven aan de gehele toeleveringsketen: downstreamgebruikers, distributeurs, leveranciers en eindgebruikers.

ECHA ontvangt individuele registraties en evalueert het gevaar en de risico's die de stof kan opleveren voor de menselijke gezondheid of het milieu. ECHA beoordeelt ook of de risico's kunnen worden beheerd.

Als risico's niet kunnen worden beheerst, kan een verbod of een beperking van het gebruik worden afgedwongen, samen met een aanbeveling over vervanging door minder schadelijke alternatieven.

Impact op uw bedrijf

REACH heeft gevolgen voor een breed scala aan bedrijven in vele sectoren. Als vuistregel geldt dat de volgende actoren verantwoordelijk zijn onder REACH:

  • Fabrikant van chemicaliën (te gebruiken of te leveren)
  • Importeur van buiten de EU/EER: of het nu gaat om afzonderlijke chemische stoffen, mengsels of eindproducten die chemische stoffen bevatten, importeurs moeten voldoen aan REACH
  • Downstreamgebruikers: de meeste bedrijven gebruiken chemicaliën, zelfs onbewust. Zij moeten ervoor zorgen dat zij voldoen aan de verplichtingen vanuit REACH

SGS REACH-oplossingen

We bieden een uitgebreid scala aan diensten ter ondersteuning van uw REACH-nalevingsvereisten. Deze omvatten:

  • Laboratoriumtests op identificatie en gelijkheid
  • REACH-training, auditing, gap-analyse en compliance-richtlijnen
  • Uitwerking en indiening van REACH-registratiedossiers
  • SGS treedt op als enige vertegenwoordiger
  • Analytische diensten voor de beoordeling van zeer zorgwekkende stoffen in artikelen
  • Communicatie- en informatierol met diverse stakeholders
  • Het ontwerpen en vertalen van veiligheidsinformatiebladen

Waarom kiezen voor SGS?

Het EU-beleid "geen gegevens, geen markt" ten aanzien van REACH betekent dat organisaties ervoor moeten zorgen dat ze voldoen aan de nieuwste beperkingen van de stof om de markttoegang te handhaven. Door samen te werken met SGS krijgt u toegang tot een wereldwijd netwerk van geaccrediteerde laboratoria en experts. Als 's werelds toonaangevende inspectie-, test- en certificeringsbedrijf beschikken we over de mogelijkheden om u te helpen de naleving van REACH te garanderen.

Neem contact op met uw lokale SGS-kantoor voor meer informatie over REACH-oplossingen.

Contacteer ons