Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Voor milieu- en veiligheidsbeheer, of u nu een bouwproject start of een mijn buiten gebruik stelt, wilt u een schone locatie beginnen, of een locatie schoon achterlaten.

SGS kan u helpen met mobiele milieulaboratoriumdiensten voor snelle en betrouwbare gegevens op locatie voor een kosteneffectief project dat voldoet aan uw budget en tijdsramingen.

Om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen kan het nodig zijn de locatie te screenen en de omgeving te onderzoeken om verontreinigende stoffen te verwijderen en het water en de bodem te decontamineren. Hoewel veldactiviteiten meestal een duur onderdeel van een milieuproject zijn, bieden wij kosteneffectieve laboratoriumdiensten op locatie. Snelle en betrouwbare gegevens zijn essentieel om te kunnen voldoen aan de projectdeadlines en kostbare stand-bytijd te beperken. Met onze real-time gegevens versnelt u uw analyse en kunt u uw bedrijf voortzetten zonder uitvaltijd waardoor uw productiviteit daalt.

Onze mobiele milieulaboratoriumdiensten bieden de veldanalyse en belangrijkste gegevens voor het opstellen van een kosteneffectief plan dat aansluit op uw specifieke situatie. Wij bieden milieu-effectbeoordeling, risicobeoordeling, screening en afsluitingsgegevens voor een aantal internationale projecten. Onze diensten worden gebruikt door stedelijke-, provinciale- of landelijke overheden en militaire, industriële en mijnbouwfaciliteiten. We maken alleen gebruik van de meest recent goedgekeurde EPA-methodes en zorgen namens u dat u voldoet aan de regelgeving.

Onder onze testen vallen:

  • Microbiologische actviteitsonderzoeken
  • Testen van veiligheid drinkwater
  • Optimalisatie waterbehandelingsproces
  • Petroleumsubstanties en zware brandstof (benzine, diesel en resterende organische stoffen)
  • Polychloorbifenylen
  • Vluchtige organische stoffen

Laat ons u helpen bij het ontwikkelen van een kosteneffectief milieumonitoringsplan. Bel ons vandaag nog en ontdek hoe eenvoudig het is uw locatie te saneren.