Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt een aantal specialistische analyses van geaccrediteerde laboratoria om u de gegevens te verstrekken die u nodig hebt om zeker te stellen dat u opereert op een milieutechnisch verantwoorde wijze die voldoet aan alle veranderlijke milieureguleringen.

Compleet geaccrediteerd op lokaal en internationaal niveau zijn wij erkend als wereldleider in laboratoriumtesten en analyses. Onze ervaren teams helpen u bij de innovatie, de aanpassing van productiemethodes en de inverstering in processen die uw milieuprestaties verbeteren. Wij onderzoeken een groot aantal analytische milieuparameters, waaronder:

  • Lucht en gas
  • Stof en fijnstof
  • Bodem, slib en sediment
  • Water (afvalwater, grondwater, oppervlaktewater, proceswater, drinkwater, ballastwater, zeewater)
  • Afval (gevaarlijk afval, industrieel afval)
  • Rioolwater en percolaat
  • Asbest en andere minerale vezels

Evenals het uitvoeren van routineonderzoeken om vervuiling te beoordelen, voert ons wereldwijde netwerk van geaccrediteerde laboratoria meer gedetailleerde, specialistische analyses uit om zelfs uitermate lage concentraties van complexe, nieuwe verontreinigende stoffen te vinden. We stellen ultramoderne testfaciliteiten ter beschikking om monsters te onderzoeken op lage concentraties van een groot aantal verontreinigende microstoffen en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's). De verbindingen waarop we ons richten zijn zorgvuldig gekozen en worden voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt om te zorgen dat we alle stoffen zoeken die vereist worden in lokale en internationale wetten. We nemen ook stoffen op waarvan we verwachten dat ze in toekomstige milieuwetten vermeld zullen worden.

Onze onafhankelijke milieurapporten zijn een waardevol instrument om aan te tonen dat u opereert op een milieutechnisch verantwoorde wijze. Ze stellen u ook in staat prioriteiten aan een actieplan te stellen om de emissie van gevaarlijke stoffen in de omgeving te beperken.

Onze luchtanalyse helpt u bij de reductie van gevaarlijke emissies en gezondheidsrisico's voor uw medewerkers. Wij doen accurate metingen en onafhankelijke verificaties van uw emissies zodat u aan emissieniveaunormen voldoet en uw emissie van gereguleerde milieucontaminanten reduceert. U kunt ervan op aan dat uw productieprocessen grondig onderzocht worden om de uitstoot van deze substanties te controleren en verlagen.

Neem vandaag nog contact op met onze geaccrediteerde laboratoria voor gespecialiseerde analytische dienstverlening ten behoeve van goed milieubeheer ter verbetering van uw bedrijfsvoering.