Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Met een onderzoek bestemming en transport van verontreinigende stoffen kunt u het verplaatsingstraject van verontreinigende stoffen over uw locatie bepalen en zo een passend saneringsplan opstellen. Neem vandaag nog contact op met onze deskundigen voor meer informatie.

Verontreinigende stoffen op uw terrein, zoals metalen, chloorhoudende oplosmiddelen, koolwaterstoffen en pesticiden, e.d., kunnen zich over de locatie verspreiden of verplaatsen, dus ook naar naburige afwateringsreservoirs, rivieren en beschermde drinkwaterbronnen. Sommige stoffen verkeren misschien nog in vaste vorm, maar kunnen oplossen of worden geabsorbeerd en zich zo sneller door het grondwater of de bodem verspreiden.

De beste manier om de verspreiding van dergelijke verontreiningen tegen te gaan is vast te stellen hoe snel de op uw locatie aanwezige vervuilende stoffen zich verplaatsen. Een onderzoek naar de verplaatsing van gevaarlijke verontreinigende stoffen kan u een juist inzicht geven in het gedrag van dergelijke stoffen in uw grondwater.

Met behulp van driedimensionale hydrogeologische modellen kunnen we het gedrag van verontreinigingen in het grondwater simuleren en zo de natuurlijke degradatie daarvan evalueren. Door middel van de nieuwste modelleringssoftware integreren we de plaatselijke geologische en hydrogeologische situatie met gegevens over regelval, infiltratie- en degradatie-omstandigheden en grondwaterkinesetechnieken tot een biochemisch reactiemodel.

Aan de hand van dit onderzoek kunnen we u de beste saneringsmethoden voorstellen en een plan voor regelmatige, op uw locatie toegesneden controle opstellen. Bel ons vandaag nog en laat u nader informeren over de mogelijkheden tot controle en beheersing van de vervuiling op de locatie.