Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De milieubeheerdiensten bieden u de zekerheid dat u bij het aangaan van contracten of bij (her)ontwikkelingsplannen alle geldende milieuvoorschriften in acht neemt.

Wij bieden tal van diensten met betrekking tot de naleving van milieuregelgeving, zoals:

  • Onderzoek naar milieu- en maatschappelijke effecten
  • Onderzoek naar milieueffecten
  • Milieuvergunningen
  • Geotechnische diensten
  • Bodemverontreinigingsonderzoek
  • Diensten voor asbestbeheer 
  • Beooordeling van milieurisico's
  • Ecologisch bouwen

Onze milieudeskundigenteams lichten uw project door en zorgen dat uw plannen aan alle plaatselijke, nationale en internationale regels en voorschriften voldoen. Ons wereldwijde netwerk van milieuspecialisten is deskundig in alle sectoren van de industrie en kan u waar nodig adviseren inzake saneringsmogelijkheden, naleving van milieuregelgeving en certificering. 

Met onze bewezen ervaring op deze terreinen zijn wij uw ideale partner om te beoordelen of u volgens de milieuvoorschriften handelt zodat de geplande ontwikkeling van uw locatie een succes wordt. Bel ons ervaren team vandaag nog en maak zo duidelijk dat u bij alle plannen voor uw locatie serieus rekening houdt met het milieu.