Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt duurzame oplossingen voor brownfield-landbeheer voor het saneren en opnieuw gebruiken van voormalige bedrijfsterreinen. Bel vandaag nog onze milieubeheerteams en ontdek hoe uw braakliggende terrein weer aan de gemeenschap kan worden teruggegeven.

Brownfields – niet meer gebruikte en verlaten terreinen – vormen littekens in het landschap en zijn vaak een erfenis van ons industriële verleden. Ze zijn het gevolg van zware industriële activiteit waarbij nog niet zo veel aandacht aan het milieu werd besteed als vandaag de dag. Mits efficiënt en professioneel beheerd kunnen dergelijke brownfield-locaties een belangrijke rol in landrecyclingprogramma's vervullen. Terreinen kunnen herontwikkeld en opnieuw in gebruik worden genomen ten bate van de gemeenschap.

Onze brownfield-beheerdiensten helpen u uw in onbruik geraakte terrein te onderzoeken. Het kan zijn dat het gebied is verontreinigd met asbest of dat bodem en water door gevaarlijk afval of andere oorzaken zijn vervuild. Onze specialisten zoeken samen met uw architecten, aannemers en plaatselijke overheden naar de beste manieren om uw terrein nieuw leven in te blazen. Samen met u onderzoeken we passende en innovatieve oplossingen die voldoen aan de behoeften en de wettelijke regels en voorschriften van uw regio.

Met onze brownfield-evaluaties kunnen we mogelijke problemen met het terrein aan het licht brengen en efficiënte technische oplossingen ontwikkelen voor de sanering, afval- en asbestverwijdering en herontwikkeling en een nieuwe bestemming voor het gebied zoeken. We kunnen u ook helpen bij de waardering van het economische rendement op uw investering naar gelang van de ontwikkeling en planning van het desbetreffende project.

Onze ruime ervaring met het op creatieve en innovatieve wijze beheren van talrijke brownfield-projecten staat borg voor het welslagen van uw project. Bel ons vandaag nog voor een geïntegreerd plan voor het verjongen van uw brownfield-terrein.