Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Een oriënterend 'eerste-stap'-onderzoek door SGS kan u meer inzicht in uw locatie geven. Neem vandaag nog contact op met onze deskundigen voor meer informatie.

Als u een onderneming koopt, een locatie beheert of gewoon de kernactiviteit binnen uw huidige operaties verandert, kunt u het verleden van uw locatie niet negeren, net zo min als het feit dat de locatie sporen van verontreiniging uit eerder industrieel gebruik kan bevatten.

Een oriënterend 'eerste-stap'-onderzoek kan u meer inzicht geven in de toestand van de bodem en het grondwater van uw locatie. Dit initiële onderzoek is essentieel en kan door vele omstandigheden gestimuleerd worden: een industriële klant die een vergunning vernieuwt of zakelijke veranderingen doorvoert; een eigenaar van een tankstation of een particulier bedrijf dat zich geconfronteerd ziet met mogelijke vervuiling; een tussenpersoon die een grondstuk verkrijgt dat wellicht vervuild is; een openbaar lichaam dat een oude, verlaten locatie beheert. Een onderzoek om een zogenaamde nulclassificatie voor vervuiling aan te geven, kan geeist worden door overheden of potentiële kopers.

Ongeacht om welke reden voeren wij een oriënterend 'eerste-stap'-onderzoek uit, waarbij u gegarandeerd snel resultaten kunt verwachten. De studie verontreinigde bodem omvat:

  • Ontwikkeling van een monsterafnamestrategie en voorgestelde onderzoeksmethodes voor grond en grondwater, overeenkomstig wettelijke en regulerende vereisten
  • Uitvoering van handmatige (klopgrondboor of -schroef) of mechanische (boormachines, mechanische graafmachine) boringen, afhankelijk van uw doelstellingen en budget
  • Installatie van peilbuizen (waterputten met geringe diameter) voor de monsterafname van grondwater
  • Milieutechnische locatiebeoordeling en analyse door onze gecertificeerde laboratoria
  • Interpretatie van de analytische gegevens met het oog op regulerende drempelwaardes
  • Formulering van conclusies wat betreft de toestand van de bodem evenals eventuele aanbevelingen voor noodzakelijke aanvullende onderzoeken die de benodigde informatie voor de beoordeling van uw locatie compleet maken

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de laatste veiligheidsnormen en met inachtneming van onze Code of Integrity.

Bel ons vandaag nog om de eerste stap te zetten voor meer essentiële informatie over uw locatie.