Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Door de effecten van uw bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gemeenschap door SGS te laten beoordelen, kan uw onderneming een bijdrage leveren aan de lokale ontwikkeling zonder het milieu schade toe te brengen.

Als 's werelds belangrijkste inspectie-organisatie kunnen we voor u onderzoeken welke invloed uw zakelijke activiteiten op de samenleving en op het milieu in bredere zin hebben.

Voor een uitgebreide beoordeling van uw prestaties op milieugebied kunt u zich geheel op onze ultramoderne onderzoeks- en controlefaciliteiten verlaten. Onze geaccrediteerde en ervaren technici bezitten de noodzakelijke expertise om u innovatieve oplossingen voor een strikte naleving van de milieuregelgeving aan de hand te doen en zo uw impact op het milieu te beperken.

Als toonaangevende organisatie op het gebied van milieubeheer kunnen we er samen met u voor zorgen dat uw installaties en faciliteiten aan alle vereiste normen en regels voor de bouw en voor vastgoedbeheer voldoen.

Een beoordeling van sociale - en milieueffecten laat zien dat u een positief effect wil hebben op uw lokale omgeving en omwonenden. Neem nu contact op met een van onze geaccrediteerde milieubeoordelingsteams voor meer informatie.