Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Energiebeheerdiensten van SGS zijn erop gericht u meer energie-efficiëntie en kostenbesparingen te brengen, ongeacht of u wilt voldoen aan interne beleidsregels, aan wettelijke verplichtingen of uw betrokkenheid bij duurzaamheid wilt aantonen. Bel ons vandaag nog voor meer informatie over de voordelen van een energieaudit.

Een investering in energie-efficiëntie levert besparingsmogelijkheden op en verbetert uw winstgevendheid. Aangezien gebouwen ongeveer 40 procent van het energiegebruik voor hun rekening nemen en ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen, worden ze steeds meer het doelwit van nieuwe reguleringen en initiatieven. Net als een verlaging van de bedrijfskosten, kan efficiënt energiebeheer u helpen te voldoen aan relevante energiereguleringen en uw belasting van het milieu verlagen.

Onze gespecialiseerde internationale energieteams hebben grote deskundigheid met audits en identificatie van energie-efficiënte maatregelen. Of u nu een benchmark analysevan uw gebouw nodig heeft, eenbezichtigingsauditom belangrijke energieproblemen van uw faciliteiten te vinden, een gedetailleerdealgemene auditdie een uitgebreide analyse van alternatieve energiemaatregelen van uw middelen oplevert, of eenaudit investeringsgraaddie zich concentreert op potentieel kostbareenergiebezuinigingsmaatregelen(ECM's), onzegroene energie-auditshelpen uw winstgevendheid te verbeteren, CO2-emissies te verlagen en een betere werkomgeving te creëren.

Onze energie-audits passen internationaal erkende methodieken toe zoals IEA-ECBCS Annex 11 of ASHRAE en bevatten de volgende processen en uitkomsten:

  • Rapportage energieverbruik van uitrusting en systemen op locatie tijdens gebruik
  • Begrip van bouwgedrag en interacties met bezettingsgraad, operatieve schema's en weer
  • Verzamelen en analyse van bouw- en gebruiksgegevens met inbegrip van onderzoek van geïnstalleerde apparatuur, analyse van energierekeningen en verbruiksdistributie
  • Selectie en evaluatie van energiebezuinigingsmaatregelen om uw energieverbruik te verbeteren
  • Schatting van de potentiële energiebesparing, inclusief de geschatte rendementsperiodeReturn on Investment(ROI) voor iedere energiebesparingsmogelijkheid

Voor nieuwbouw of retrofit projecten kunnen we onderzoek doen naar potentieel energie-efficiënte ontwerpen en architectuur. Wij stellen energiebesparende maatregelen voor en vinden subsidieregelingen of stimuleringsprogramma's die relevant voor uw bedrijfstak of sector kunnen zijn.

Als resultaat van onze energieaudits kunnen we u eenenergielabelverstrekken. Als bewijs dat u effectief energie spaart levert een label voordelen op als u een pand wilt verkopen of verhuren.

Bel onze ervaren teams vandaag nog voor een afspraak voor eenenergieaudit.