Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Zorg dat uw plannen voor vastgoedbeheer altijd voldoen aan wettelijke eisen door gebruik te maken van SGS-diensten voor milieubewust vastgoedbeheer.

Wij zorgen ervoor dat de ontwikkelingsplannen voor uw vastgoed aan de wettelijke eisen voldoen. We zorgen er ook voor dat uw bedrijf innoveert door middel van energiebesparende ontwerpen en processen met een minimaal effect op het milieu.

Onze vastgoedbeheersdiensten omvatten:

  • Onderzoek naar milieu- en maatschappelijke effecten
  • Onderzoek naar milieueffecten
  • Milieuvergunningen
  • Geotechnische diensten
  • Bodemverontreinigingsonderzoek
  • Diensten voor asbestbeheer
  • Beooordeling van milieurisico's
  • Ecologisch bouwen

Onze teams van milieudeskundigen lichten uw project door en zorgen dat uw plannen aan alle plaatselijke, nationale en internationale reguleringen en voorschriften voldoen. Wij hebben expertise in alle bedrijfstakken en kunnen u waar nodig adviseren inzake saneringsmogelijkheden, naleving van milieuregelgeving en certificering.

Onze staat van dienst maakt ons uw ideale partner voor een beoordeling van uw naleving van milieuvoorschriften om ervoor te zorgen dat uw vastgoedproject een succes wordt. Neem vandaag nog contact op met ons team om te ervaren hoe we waarde kunnen toevoegen aan uw volgende project.