Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Milieudiensten hotelwezen door SGS behoren tot een aantal milieubewakingsdiensten die specifiek voor de horeca zijn ontwikkeld. Bel nu ons commerciële team van milieudeskundigen voor meer informatie.

In de horeca is uw inzet voor milieuvriendelijk handelen essentieel voor uw zakelijke succes. Uw faciliteiten moeten overeenkomen met industrienormen en milieuwetten en -reguleringen. Profiteer van onze wereldwijde deskundigheid in inspectie, controle, testen en certificeringsdiensten. Ons servicepakket dat we ontwikkeld hebben voor de horeca omvat de belangrijkste aspecten voor uw milieurapportage, het voldoen aan reguleringen en de garantie dat u kosteneffectief en efficiënt opereert.

Ons milieutechnische good practices programma beoogt u in staat te stellen bestaande procedures en praktijken te beoordelen om te bepalen hoe goed ze passen bij modern handelen of effectieve benaderingen van best practices in milieubeheer.

Het programma bevat de volgende belangrijke aspecten:

Audit op locatie:Controle van de toestand van uw gebouw, liften en andere installaties, air conditioning, controle van ventilatie- en waterkoelsystemen op legionella, opslag van brandbare materialen en chemische producten. Analyse van uw waterverbruik, afvalwaterbeheer, luchtemissies en energieverbruik, inclusief de distributie, kosten en milieueffecten van uw energiegebruik. Onze aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen bevatten ook zonne-energie en het optimaliseren van warmtegeneratoren en verlichtingsniveaus. Ons gedetailleerde rapport toont aan in hoeverre u voldoet aan alle toepasselijke reguleringen en bevat een gedetailleerd actieplan voor het onderhoud, inclusief brandpreventie.

Monsterafname en testen: Onze milieutestdiensten stellen zeker dat uw faciliteiten voldoen aan wettelijke milieunormen. Ons wereldwijde netwerk van geaccrediteerde laboratoria voert tests op locatie en in laboratoria uit overeenkomstig de criteria die vereist zijn voor uw tour operators en regulators. De resultaten worden vastgelegd in een rapport dat gebruikt kan worden om uw conformiteit aan te tonen.

Extra milieudiensten:Het programma kan eventueel aan uw specifieke vereisten aangepast worden door toevoeging van specifieke kenmerken of individuele behoeften zoals binnenluchtklimaat, risicobeoordeling legionella en extra eisen voor milieutests of monsters.

Wij weten dat u voor elk facet specifieke behoeften heeft, van uw zwemwater tot de bevloeiing van golfbanen, air conditioning en ventilatiesysteem om te voldoen aan de hoogste standaarden voor uw klanten. Om met optimale zekerheid en een gerust geweten uw klanten en tour operators te kunnen informeren, belt u vandaag nog met ons commerciële team.