Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Inspectie van opslagtanks door SGS stelt de veiligheid en integriteit van uw opslagtanks zeker. Bel ons vandaag nog voor meer informatie.

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen is het cruciaal om het risico op lekkage te beperken. Corrosie van opslagtanks kan milieuvervuiling en verlies van de inhoud veroorzaken. Uw opslagtanks moeten dus veilig en betrouwbaar zijn, zowel boven als onder de grond. Onze inspectiediensten kunnen u helpen rampen te voorkomen en stellen zeker dat uw opslagtanks voldoen aan alle relevante regels en voorschriften.

Wij leveren betrouwbare en onafhankelijke beoordelingen, tests en controles om de veiligheid van uw opslagtanks zeker te stellen en helpen u met onze regelmatige inspecties ongevallen met lekkages en kostbare ontsmettingswerkzaamheden te voorkomen. Wij stellen de betrouwbaarheid van uw opslagtanks zeker door de lokale reguleringen en relevante normen en wetten na te leven

Neem vandaag nog contact met ons voor informatie over de manier waarop onze tankinspectie de veiligheid en integriteit van uw tanks kan zekerstellen.