Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Om de meest effectieve methode te vinden voor het reinigen van vervuilde bodems, beoordeelt een saneringsonderzoek van SGS de beschikbare mogelijkheden.

Bel vandaag nog met ons deskundige team.

Vervuiling van uw bodem door industriële verontreinigende stoffen kan een gevaar inhouden voor de volksgezondheid, ecosystemen en watervoorraden. Het is bijzonder zinvol om ter vermindering van uw milieueffecten en waardestijging van uw locatie een sanering uit te voeren om uw bodem te reinigen.

Onze geaccrediteerde milieuteams kunnen een saneringsonderzoek op uw locatie uitvoeren. Dit stelt zeker dat de meest effectieve sanering wordt geselecteerd, passend bij het soort en de omvang van de vervuiling. Wij analyseren de aanwezigheid van verontreinigende stoffen en bestuderen uw geologische en hydrogeologische aspecten om mogelijke oplossingen te beoordelen.

Ons onderzoek volgt een strenge methodiek, waarbij technieken worden toegepast die veilig en kosteneffectief zijn en die voldoen aan de nieuwste wettelijke en regulerende verplichtingen. Het eindresultaat is een herstelplan op maat dat duidelijk vergelijkt welke saneringsmogelijkheden bij uw behoeften passen.

Sommige van de beschikbare saneringsmogelijkheden omvatten:

  • In situ technieken: biologische sanering, natuurlijke degradatie, (bio)-ontluchting, (bio)-uitwassing, doorlaatbare reactieve barrières, bodemgasextractie en -injectie
  • Technieken op locatie: 'pump and treat' met behandeling op locatie van opgepompt water (separators, stripping towers, geactiveerd koolstof), land farming en grondbehandeling door mobiele eenheden
  • Technieken buiten locatie: afgraving van vervuilde grond en beoordeling door een behandelingscentrum (biologisch, fysiek-chemisch, thermisch en door verbrandingstechnieken en nog vele andere)

Voor follow-up van saneringswerkzaamheden leveren wij u uitschrijvingsspecificaties waarbij de benodigde technische en administratieve informatie geïntegreerd is voor gespecialiseerde aannemers op dit gebied. We verstrekken ook onafhankelijk advies en een vergelijkende beoordeling van uw saneringscijfers.

Tijdens de saneringswerkzaamheden stellen wij zeker dat uw aannemer voldoet aan de uitschrijvingsvoorwaarden en we bewaken uw conformiteit met veiligheidsvoorschriften. Onze aanwezigheid op locatie betekent dat we ook het sorteren en de monsterafname van afgegraven grond en grondwatercontrole kunnen regelen die noodzakelijk kunnen zijn als deel van het saneringsproces.

Profiteer van onze deskundigheid en bel vandaag nog ons milieuteam voor een saneringsoplossing die past bij uw locatie.