Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De milieudeskundigen van SGS op het gebied van stortplaatsbeheeronderzoeken kunnen zorgen dat uw stortplaats veilig is en beter wordt benut. Bel ons vandaag nog voor een geïntegreerde stortplaatsbeheeroplossing.

Het behoud van een veilige en rendabele stortplaats kan een complex en constant proces zijn waarbij veel milieu-overwegingen betrokken zijn. U moet mogelijk ook lawaai- en geurbelasting beperken en stortplaatsafval en emissies controleren. U moet wellicht ook maatregelen treffen tegen het risico van bodemverzakking.

Onze stortplaatsbeheeronderzoeken leveren de risicobeoordeling en gedetailleerde informatie die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat uw locatie tegen verzakkingen bestand is en klaar is voor verdere ontwikkeling.

Ons geaccrediteerde team voor stortplaatsbeheeronderzoeken maakt een volledig overzicht en biedt u een aantal oplossingen voor een compleet geïntegreerd beheerplan. In samenwerking met u leveren wij als onafhankelijke auditor alle informatie die u nodig hebt om te voldoen aan alle regels en verplichtingen en tegemoet te komen aan veiligheidsbehoeften voor toekomstige planwerkzaamheden.

Onze diensten omvatten locatievergunningen en saneringsonderzoeken voor het bieden van concepten voor milieubescherming en landherstelwerkzaamheden.

Bel vandaag nog met ons team deskundigen voor meer informatie.

Wij zorgen ervoor dat uw locatie is voorzien van voldoende ventilatie en drainage ter voorkoming van lekkage van verontreinigende stoffen naar omringend(e) grond en water. Bij onze stortplaatsonderzoeken nemen we bodemmonsters om uitloging te bewaken en biogas te meten. We voeren diepgaande bodemonderzoeken uit met behulp van boringen en greppels om de verontreinigingsgraad vast te stellen. Onderzoek met behulp van grondwater modelleringtechnieken helpt de verspreiding van ondergrondse verontreinigende stoffen onder controle te houden.

Bel vandaag nog met ons team deskundigen voor meer informatie.