Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Compleet geaccrediteerd op lokaal en internationaal niveau is SGS erkend als een wereldleider in laboratoriumanalyses. Onze ervaren teams voeren een groot aantal laboratoriumanalysediensten uit om u te helpen te voldoen aan milieureguleringen. Onze onafhankelijke milieurapportages helpen u aan te tonen dat u opereert op een milieutechnisch verantwoorde wijze. Ze stellen u ook in staat prioriteiten aan een actieplan te stellen om uw milieueffecten te beperken.

De samenstelling van uw grond dient te worden gecontroleerd op gif- en afvalstoffen. Het is mogelijk dat er wettelijk vastgestelde maximale niveaus gelden voor uw bedrijfstak. Onze bodemanalyse kan het verontreinigingsniveau vaststellen en u assisteren bij een bodemsaneringsplan.

Neem vandaag nog contact op met onze geaccrediteerde teams voor goede milieubeheerspraktijken die uw bedrijf helpen te innoveren en die uw milieuprestaties verbeteren.