Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Geaccrediteerde milieulaboratoriumdiensten van SGS testen op een groot aantal analytische parameters om u de gegevens te leveren die u nodig hebt om te voldoen aan vereiste milieureguleringen of de effecten van uw activiteit te beoordelen. Bel nu ons deskundige team voor meer informatie.

U wilt zeker weten dat u op een milieutechnisch verantwoorde wijze opereert die steeds voldoet aan alle veranderende vereiste milieureguleringen. Onze onafhankelijke analyses van verscheidene matrixen, gebaseerd op een groot aantal milieuparameters, leveren u de gegevens die u nodig hebt.

De omvang van onze milieutests en analyses dekt de volgende matrixen af:

  • Lucht en gas
  • Bodem, slib en sediment
  • Water (afvalwater, grondwater, oppervlaktewater, proceswater, drinkwater, ballastwater, zeewater)
  • Afval (gevaarlijk afval, industrieel afval)
  • Rioolwater en percolaat
  • Asbest en andere minerale vezels
  • Stof en fijnstof

Ons wereldwijde netwerk van laboratoria die geaccrediteerd zijn conform ISO 17025 kan routineanalyses uitvoeren om de aanwezigheid van een vervuiling te bevestigen. Wij hebben tevens de ervaring en technologie om meer gedetailleerde, specialistische analyses uit te voeren om zelfs bijzonder lage concentraties van complexe, nieuwe verontreinigende stoffen te vinden.

Bovendien leveren onze uitermate specialistische laboratoria snelle en uit meerdere componenten bestaande tools voor honderden contaminanten. Deze ultramoderne testfaciliteiten onderzoeken monsters op lage concentraties van enorme veel microscopisch kleine verontreinigende stoffen en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), waaronder dioxines en andere substanties. De verbindingen waarop we ons richten zijn zorgvuldig gekozen en worden voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt om te zorgen dat we alle stoffen zoeken die vereist worden in lokale en internationale wetten. We houden ook gelijke tred met innovatieve ontwikkelingen door stoffen op te nemen waarvan we verwachten dat ze in toekomstige milieuwetten vermeld zullen worden.

Onze milieuanalyserapporten zijn een waardevol instrument om aan te tonen dat u op een milieutechnisch verantwoorde wijze opereert. Ze stellen u ook in staat prioriteiten aan een actieplan te geven voor de vermindering van emissies en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de omgeving. Onze ervaren teams helpen u bij innovatie, de aanpassing van uw productiemethodes en investeringen in processen die uw milieuprestaties verbeteren.

Ons netwerk van laboratoria kan u voorzien van Electronic Data Deliverables (EDD) op een wereldwijde basis, waardoor u uw milieugegevens efficiënter kunt beheren.

Bel onze deskundige laboratoria vandaag nog voor betrouwbare en nauwkeurige analyses en een actieplan op maat.

Doordat wij onafhankelijk zijn van industriële of sectoriële organisaties, overheden en pressiegroepen, weet u zeker dat onze oplossingen specifiek ontwikkeld zijn om aan uw behoeften te voldoen en uw zakelijke prestaties en uw reputatie te verbeteren.