Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Om u te helpen bij de controle van het risico op radioactieve vervuiling in het milieu of de voedselketen, voert SGS radioactiviteitstesten uit op een groot aantal producten. Bel vandaag nog met onze geaccrediteerde laboratoria.

Meting van de natuurlijke en door mensen veroorzaakte hoeveelheid radioactiviteit in de omgeving is van groot belang voor de volksgezondheid en het leven in ecosystemen. Het is wettelijk verplicht radioactiviteitsmetingen in levensmiddelen en in het milieu te controleren.

Om te garanderen dat uw producten uw afzetmarkten zonder vertraging bereiken, moet u zeker weten dat de niveaus van radioactiviteit in uw producten voldoen aan de wettelijke limieten. In sommige gevallen heeft u certificering nodig om te bewijzen dat uw producten werden getest. Onze geaccrediteerde laboratoria kunnen deze tests uitvoeren en eveneens oplossingen vinden voor radioactief afvalbeheer om de risico's op toekomstige vervuiling te beheersen.

Wij analyseren een groot aantal producten, waaronder:

  • Levensmiddelen – granen, groenten, zuivelproducten, drinkwater, melk en vloeibare sauzen
  • Cosmetica
  • Chemische stoffen
  • Milieumonsters – lucht, bodem, sediment, zand, flora en fauna, zeewater en vers water
  • Effluenten en afvalwater van ziekenhuizen en industrieën
  • Stortplaatsen – wij controleren uw afval, waarbij we zekerstellen dat het binnen de limieten voor radioactiviteit blijft voor elk soort stortplaats
  • Bewaking ecosystemen – wij voeren onderzoeken uit op complete ecosystemen als ze waarschijnlijk vervuild zijn of voor milieubewakingsdoeleinden
  • Nucleaire installaties – onze deskundigen voeren metingen uit bij oude nucleaire installaties met het oog op hun renovatie
  • Organische bronmatrixen – als uw product bestaat uit natuurlijke elementen kunnen wij het koolstof-14-gehalte ervan dateren om de organische bron vast te stellen

Onze Multilab®-laboratoria maken gebruik van de nieuwste technologie: gammaspectrometrie, proportionele telling van gasstromen op alfa- en betametingen en vloeibare scintillatie. Onze methodes zijn snel en efficiënt. Ze stellen ons in staat een onderscheid te maken tussen natuurlijk optredende straling en kunstmatige radionucliden om een bepaalde remedie of opslagmethode vast te stellen die nodig kan zijn voor verschillende soorten straling.

Aan het einde van het proces vaardigen wij een certificaat voor u uit over de radioactiviteitsanalyse zodat u zeker kunt zijn dat u voldoet aan de exportvereisten voor uw producten. Bel ons team vandaag nog voor een nauwkeurige bepaling van stralingsniveaus in uw producten.