Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De beheerdiensten voor rem- en koelvloeistoffen van SGS zorgen voor schone afvalverwijdering van gevaarlijke vloeistoffen in de auto-industrie die milieuvervuilend zijn. Bel vandaag nog met ons geaccrediteerde team voor meer informatie over het recycleren van uw afval.

Vloeistoffen uit de auto-industrie, remvloeistof en koelvloeistoffen, mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden of in de riolering of op een stortplaats. Ze bevatten contaminanten zoals oplosmiddelen en kunnen in de bodem en waterlopen lekken, wat schade aan het milieu en gevaar voor de gezondheid oplevert. Het goede nieuws is dat, met de juiste analyse, deze vloeistoffen opnieuw gebruikt of veilig weggeworpen kunnen worden.

Onze vakkundige laboratoria verzamelen deze afvalstoffen in vaten of grote containers. We analyseren de inhoud om de kwaliteit en het niveau van toxiciteit vast te stellen. We kunnen de hoeveelheden distilleren in verschillende categorieën voor industriële recycling, bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van nieuwe remvloeistoffen en koelvloeistoffen of als oplosmiddelen voor de verfindustrie.

De hoeveelheden die vervuild zijn met giftige stoffen en die niet in de schonere toevoer gescheiden kunnen worden, moeten als gevaarlijk afval verwijderd worden. Wij kunnen u helpen deze afvalstoffen te verwerken en op te slaan. En we kunnen adviseren over het recycleren van uw afvalstoffen of opties onderzoeken voor het milieuvriendelijk verwijderen van remvloeistoffen.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met nationale en internationale regelgeving. En we kunnen u helpen te voldoen aan de wettelijke voorschriften die gelden in uw industriesector. We leveren ook certificaten af, die dienen als bewijs dat uw afval op de juiste manier verwerkt is.

Bel vandaag nog met onze teams voor een schonere en milieuvriendelijke oplossing voor uw afvalbeheer.