Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt het beheer aan van polychloorbifenylen (PCB)-transformatoren om u te helpen bij de recycling of afvalverwijdering van uw elektrische transformatoren en condensatoren. Bel vandaag nog met ons geaccrediteerde team voor meer informatie over het hergebruik van uw afval.

Elektrische transformatoren en condensatoren zijn grote bronnen van polychloorbifenylen (PCB's). PCB's zijn hardnekkige organische verontreinigingen en substanties die zich in het milieu ophopen. Als ze zijn vrijgekomen kunnen PCB's tientallen jaren een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu inhouden.

Onze geaccrediteerde laboratoria kunnen u van dienst zijn met afvalbeheerdiensten voor de herclassificering en het hergebruik van uw industrieafval. Uit uw gedemonteerde transformatoren en condensatoren kunnen we tot maximaal 95 procent van de grondstoffen geschikt maken voor hergebruik.

Onze teams hebben vergunningen voor de handel met PCB-transformatoren en -condensatoren. Wij verzamelen uw elektrische afval en kunnen grote stukken uitrusting ter plekke ontmantelen met behulp van onze hijs- en ontmantelingswerktuigen. Onze vervoersmiddelen zijn voorzien van lekdichte containers voor afvoer naar onze geaccrediteerde laboratoria voor tijdelijke opslag, behandeling en veilige, legale verwijdering van gevaarlijk afval.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met nationale en internationale regelgeving. U kunt erop vertrouwen dat uw procedures voldoen aan de geldige wetgeving voor uw bedrijfstak. Onze certificaten tonen aan dat uw afval op de juiste manier verwerkt is.

Bel vandaag nog met onze teams voor een schone en milieuvriendelijke afvoer van uw transformatoren en condensatoren.