Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Microverontreinigingen en POP's (persistent organic pollutants) zijn uitermate giftig in hoge concentraties. Bel SGS vandaag nog voor testen op verontreinigende microstoffen en POP's om zeker te weten dat uw processen zuiver en veilig verlopen.

Microverontreinigingen en POP's zijn organische verbindingen die persistent in het milieu zijn doordat ze niet biologisch afbreekbaar zijn of vervallen. Ze kunnen zich concentreren in het milieu, voedingsmiddelen en menselijk weefsel en op die manier uitgroeien tot een bedreiging voor de gezondheid. Zo kunnen bijvoorbeeld dioxines zich in de voedselketen ophopen. Acrylamide kan zich vormen in diepvriesproducten of restanten van bestrijdingsmiddelen blijven achter op groenten en fruit.

Ons testen op microverontreinigingen en POP's kan vaststellen of dergelijke dioxines in uw productieproces aanwezig zijn. Wanneer ze worden aangetroffen, kunnen wij samen met u manieren vinden ze te beheersen en hun verspreiding te verminderen. Wij kunnen u helpen te voldoen aan milieureguleringen en de veiligheid van uw activiteiten verbeteren.

Ons instituut voor toegepaste chromatografie is een uniek laboratorium dat gebruikmaakt van hoogoplossend chromatografieonderzoek om zelfs de kleinste verontreiniging snel op te sporen. Microverontreinigings- en POP-analyse wordt uitgevoerd door ons uitermate deskundige team wetenschappers met veel ervaring. Zij maken gebruik van de allernieuwste technologische methodes voor de analyse van diverse stoffen op dergelijke verontreinigingen. Zij leveren snelle uitkomsten zodat u indien nodig snel kunt handelen met de herziening van productieprocessen.

Aangezien microverontreinigingen en POP's grote afstanden kunnen overbruggen, vormen ze een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu. Dientengevolge worden ze uiterst streng geïnspecteerd en gereguleerd met het oogmerk de productie ervan te elimineren. Zelfs het vermoeden dat deze microverontreinigingen in uw producten voorkomen, kan de continuïteit en reputatie van uw onderneming in gevaar brengen.

Zorg voor een veilige werkomgeving en verlaag de negatieve uitwerking op het milieu van uw onderneming. Bel ons team vandaag nog om de aanwezigheid van verontreinigingen in uw werkomgeving te bewaken en te verminderen.