Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Polychloorbifenylen (PCB's) behoren tot de meest gereguleerde, gevaarlijke chemische stoffen. Om te achterhalen of uw industriële activiteiten deze giftige substanties in de lucht uitstoten, belt u vandaag nog met SGS voor een PCB-test.

PCB's worden in vele producten gebruikt, van transformators en bouwmaterialen tot inkt en verf. Sommige zijn giftig en kunnen in het milieu terechtkomen door PCB-vervuiling op stortplaatsen en industriële verbranding.

Omdat ze niet afbreken blijven PCB's in het milieu aanwezig. Ongeveer tien procent van alle PCB's die sinds hun introductie in 1920 geproduceerd zijn, is vandaag de dag nog steeds in het milieu aanwezig. PCB's kunnen ook over lange afstanden vervoerd worden. Als gevolg daarvan kunnen ze ernstige wereldwijde milieuvervuiling en schade aan de menselijke gezondheid aanrichten. Daarom zijn ze in veel landen verboden of aan strikte regels onderworpen. 

Om dit ernstige gevaar voor milieu en gezondheid aan te pakken, heeft u ervaren professionals nodig die alle waarschijnlijke bronnen van PCB opsporen en praktische oplossingen bieden voor de controle en vernietiging.

Onze laboratoria op locatie nemen monsters van een reeks mogelijke bronnen en analyseren deze op de aanwezigheid van PCB's. De daaruit voortvloeiende rapporten bevatten advies en aanbevelingen voor het voldoen aan alle huidige regels en voor het aanpassen van uw werkprocessen om de aanwezigheid van PCB's te verlagen.

Verlaag de negatieve uitwerking op het milieu en zorg dat uw processen geen gevaar voor de volksgezondheid inhouden. Zorg voor een goede gezondheid voor de toekomst van u bedrijf. Bel ons team vandaag nog.